BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarny Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Predykcja utraty zdolności płatniczej w mikro i małych przedsiębiorstwach
Predicting of Loss of Payment Capasity for Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 485-493, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Finanse przedsiębiorstwa
Small business, Micro-enterprise, Enterprises financial liquidity, Enterprise finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeprowadzone badania pozwoliły na wyprowadzenie następujących wniosków: 1. Wartości wskaźników płynności bieżącej wskazały jedno przedsiębiorstwo, które nie było zagrożone utratą zdolności płatniczej (Magnolia). Jednocześnie prawidłowo charakteryzowały sytuację przedsiębiorstw upadłych (Dako, Napoleon). 2. Wskaźniki zadłużenia ogółem nie wykazywały w poprawnym stopniu predykcji zagrożeń finansowych. Świadczyły o tym wartości tego wskaźnika w odniesieniu do przedsiębiorstwa Dako - pomimo upadłości, nie "sygnalizwały" utraty zdolności płatniczej. Należy jednak mieć na uwadze, że możliwa jest sytuacja, w której przedsiębiorstwo może charakteryzować się jednocześnie zdolnością płatniczą i brakiem płynności bieżącej oraz utratą zdolności płatniczej przy zachowaniu płynności bieżącej. 3. SWO prawidłowo sygnalizował utratę zdolności płatniczej przedsiębiorstw upadłych. Tym samym wskazuje na pogorszenie sytuacji finansowej w przedsiębiorstwach Flis i Nord w analizowanych latach oraz w przedsiębiorstwie Bikle w 2007 roku. Zaproponowany SWO jest narzędziem, które szybko i w prosty sposób identyfikuje zagrożenia finansowe w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Należy jednak pamiętać, że ocena zdolności płatniczej powinna być zdiagnozowana kilkoma sposobami, jak zostało to zaprezentowane.(fragment tekstu)

Financial information in relation to company are concerned is crucial. It allows to determine development prospects of a company, its position on the market, general financial capability, also indicates a potential danger of loosing of payment capasity, meaning impossibility to continue operating on the market in terms of financial breakdown, as well as inability of finance management of the company in question. Maintenance of payment capasity is therefore a chief condition for keeping a financial balance by a company. Moreover it has a direct impact on economic development, financial outcomes, position on the sector market, reliability towards financial institutions as well as opportunity for flexible choice of financing sources.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa, 2002.
 2. A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2006.
 3. D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna - Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych sp. z o.o., Kraków, 2003.
 4. B. Olzacka, R. Pałczyńska-Gościniak, Leksykon zarządzania finansami, ODDK Gdańsk 1998.
 5. W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz na rynku europejskim, w: Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. nauk. J. Adamczyk, P. Bartkowiak, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 21.
 6. E. Urbanowska-Sojkin, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 7. B. Olzacka, R. Pałczyńska-Gościniak, Leksykon zarządzania finansami, ODDK, Gdańsk 1998.
 8. D. Wędzki, Logitowy model upadłości dla gospodarki polskiej - wnioski z badania, w: Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, pod red. D. Zarzeckiego, US, Szczecin 2004, t. 1, s. 482.
 9. A. Czarny, System wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. nauk. B. Bernaś, UE we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 129-139.
 10. A. Czarny, Weryfikacja systemu wczesnego ostrzegania dla wybranych spółek giełdowych, w: Finanase 2009 - Teoria i praktyka, Finanse przedsiębiorstw, red. nauk. A. Bielawska, L. Dorozik, J. Iwin-Garzyńska, US, Szczecin 2009, s. 458-463.
 11. B. Prusak, Ocena zagrożenia upadłością produkcyjnych spółek kapitałowych w Polsce w latach 1998-2002, w: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, red. nauk. D. Appenzeller, AE Poznań 2004, Zesz. Nauk. 49, s. 165.
 12. 18 W.K. Rogowski, Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, Bank i Kredyt 1999, nr 6, s. 60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu