BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bułkowska Małgorzata (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Handel światowy artykułami rolno-spożywczymi w latach 2000-2009; miejsce nowych państw członkowskich UE
World Trade in Food and Agricultural Products in 2000-2009; Involvement of the new EU Member States
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, t. 11(26), z. 4, s. 48-55, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Przetwórstwo rolno-spożywcze, Obroty handlowe
Foreign trade, Agricultural and food processing, Trade turnover
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przeanalizowano zmiany w światowym handlu artykułami rolno-spożywczymi w latach 2000-2009. Szczególną uwagę położono na określenie nowych tendencji, powstałych po 2004 roku wskutek rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe państwa członkowskie. Do analizy wykorzystano dane z bazy Comtrade/UN oraz Eurostatu, przy użyciu klasyfikacji HS2 (kody 01-24). (abstrakt oryginalny)

The article examines changes in the global trade in agri-food products in 2000-2009. Particular attention was placed on identifying new trends, created after 2004, due to the enlargement of the European Union with the new member states. For the analysis data from the Comtrade database / UN and the Eurostat, using the HS classification (codes from 01 to 24), were used. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bułkowska M., Rowiński J. [2010]: Polska jako eksporter produktów rolno-spożywczych na rynek UE. Przemysł Spożywczy nr 7-8, ss. 22, 24-26.
  2. Czyżewski A., Kułyk P. [2006]: Wymiana handlowa artykułami rolno-spożywczymi Polski z Unia Europejską przed i po integracji - nowe tendencje. [W:] Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych. D. Kopycińska (red.). Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
  3. EU Agricultural trade: Back on Track? [2010]. European Commission, Bruksela.
  4. International Trade Statistics 2009. [2010]. WTO, Nowy Jork..
  5. Szczepaniak I. [2009]: Ocena konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle innych nowych państw członkowskich UE. Journal of Agribusiness and Rural Development nr 2(12).
  6. Urban R. [2007]: Polska gospodarka żywnościowa na tle rynku wspólnotowego i globalnego. Roczniki Naukowe SERiA tom IX, zeszyt 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu