BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świeboda Halina (Akademia Obrony Narodowej), Sienkiewicz Piotr (Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki)
Tytuł
Ekonomiczne i społeczne konsekwencje rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla jakości życia
Economic and Social Consequences of Development of Informative Society for Quality of Life
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 367-373, rys.,tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Technologia informacyjna, Społeczeństwo informacyjne
Information Technology (IT), Information society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Silne instytucjonalne wsparcie Unii Europejskiej oraz rządów poszczególnych krajów członkowskich urzeczywistnia ideę społeczeństwa informacyjnego. Technologie informacyjno-komunikacyjne ICT (ang. Information&Communication Technologies) stają się naturalnym składnikiem otoczenia, w którym funkcjonuje człowiek. Z teoretycznych koncepcji rozwoju społeczeństwa informacyjnego i "nowej gospodarki" wynika niezbicie, że społeczeństwo przyszłości będzie w znacznym stopniu społeczeństwem technokratycznym, w którym wiedza i zdolność jej wykorzystania będzie decydować o pozycji społecznej i poziomie jakości życia. (fragment tekstu)

The article presents influence factors economic and social of development of informative society for quality of life. In paper contained profile of needs and services as results of development of informative sector. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Piątkowski M., Wpływ technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na wzrost gospodarczy i rozwój przedsiębiorstw w krajach posocjalistycznych, rozprawa doktorska, WPISZ, Warszawa 2004.
  2. Raport: Inwestycje przyszłością rozwoju telekomunikacji, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2008.
  3. Sienkiewicz P., Świeboda H., Bezpieczeństwo europejskiej przestrzeni cybernetycznej, konferencja nt. Europa, integracja, polityka i bezpieczeństwo, Gdynia 2009.
  4. Sienkiewicz P. (red.), Bezpieczeństwo obywateli RP jako czynnik jakości życia, AON, Warszawa 2009.
  5. Szewczyk A., Oblicza ubóstwa w społeczeństwie informacyjnym, PWN, Warszawa 2006.
  6. Świeboda H., Technologie informacyjne a jakość życia w społeczeństwie informacyjnym. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008.
  7. Świeboda, H., Zagrożenia informacyjne bezpieczeństwa RP, rozprawa doktorska, AON, Warszawa 2009.
  8. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2007 r., GUS, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu