BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madyda Aneta (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach budowlanych
Risk Management in the Building Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 495-502, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Przedsiębiorstwo budowlane
Risk management, Construction company
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzanie ryzykiem może ułatwić przedsiębiorstwu budowlanemu podjęcie odpowiedniej decyzji o ubieganie się o realizację danego przedsięwzięcia budowlanego. Wszelkie decyzje nie mogą być oparte tylko na wierze we własne możliwości lub "intuicję", ale powinny być poprzedzone wnikliwą analizą sytuacji z ryzykiem włącznie. Najczęściej problem ryzyka jest skomplikowany i wymaga starannego, przemyślanego podejścia.(fragment tekstu)

This paper presents the concept of the risk management process in the construction projects. The article describes the situation of the building enterprise on risk conditions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Herman, Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, J.K. Hajduk, Difin, Warszawa 2001, s. 13.
  2. E. Urbańczyk, A. Szczęsna-Urbaniak, Identyfikacja ryzyka jako podstawa funkcjonowania przedsiębiorstwa, w: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Teoria i praktyka, tom 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 378, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 43, Szczecin 2004, s. 974.
  3. B. Kaczmarek, I. Skadłubowicz, Ryzyko w działalności współczesnego przedsiębiorstwa, w: "Ryzyko" Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, red. J. Bizon-Górecka, TNOiK, Bydgoszcz 2005, s. 55-56.
  4. A. Madyda, Dziennik ryzyka - zarys komputerowego wspomagania procesu zarządzania ryzykiem przedsięwzięć budowlanych, w: Zarządzanie organizacjami - finanse, produkcja, informacja, red. H. Howaniec, W. Waszkielewicz, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2009, s. 242.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu