BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłońska Lilianna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Olewnicki Dawid (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w.
Changes of the Horticultural Crops Area under Cover in Poland in the 1st Decade of XXI Century
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, t. 11(26), z. 4, s. 89-97, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Ogrodnictwo, Grunty rolne, Produkty ogrodnicze, Produkcja roślinna, Warzywa
Gardening, Arable land, Horticultural products, Crop production, Vegetables
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce po 1993 roku obserwowano dynamiczny rozwój produkcji ogrodniczej pod osłonami. Równocześnie obawiano się o jej przyszłość po zniesieniu barier celnych w wyniku akcesji do Unii Europejskiej. W pracy podjęto próbę zweryfikowania tych obaw. Przeprowadzono badania zmian w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w latach 2000-2009. Analizowano kierunek i dynamikę zmian całkowitego areału pod osłonami oraz areału upraw warzywniczych i kwiaciarskich, w tym kwiatów ciętych, a także strukturę upraw według grup roślin i typów osłon oraz zróżnicowanie regionalne. Badania wykazały, iż przystąpienie do Unii Europejskiej nie miało istotnego wpływu na naszą produkcję pod osłonami. Od 2003 roku powierzchnia upraw warzyw jest na stabilnym poziomie, a powierzchnia upraw kwiaciarskich wykazuje niewielką tendencję rosnącą. Odnotowano zmiany w strukturze produkcji w poszczególnych województwach. (abstrakt oryginalny)

A high rate of development of horticultural production under cover was observed in Poland since 1993. However, economists were anxious about its future after our integration with the UE and the abolishment of tariff walls. The aim of the study was to verify those opinions. The changes in the horticultural acreage under cover in Poland during the years 2000-2009 have been investigated. The tendency and dynamics of changes in the area under cover and their structure according to group of plants, cover types and regions of Poland have been analysed. It was found that our integration with the UE had no influence on our greenhouse production sector. Since 2003, the acreage under vegetable cultivation is stable and that under floriculture production shows a gradual increase. Changes in the production structure in particular provinces were noticed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chudzik A. [2003]: Efektywność produkcji pomidorów pod osłonami w makroregionie środkowo-wschodniej Polski. Praca doktorska, AR w Lublinie.
 2. International Statistics Flowers and Plants, [2009]. AIPH/Union Fleur, Unidruck, Hannover.
 3. Jabłońska L. [1995]: Określenie perspektyw polskiego kwiaciarstwa na podstawie długookresowej analizy porównawczej jego rozwoju w Polsce i Holandii. Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa.
 4. Jabłońska L., Hetman J. [1997]: Kierunki rozwoju produkcji roślin ozdobnych w Polsce na progu XXI wieku. [W:] Materiały I Międzynarodowego Seminarium Ogrodniczego "Strategia rozwoju polskiego ogrodnictwa do 2010 roku". AR Lublin, grudzień 1997, ss. 45-59.
 5. Jabłońska L. [2005]: Rozwój polskiego kwiaciarstwa w minionym 15-leciu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych z. 504, cz. I, ss. 21-31.
 6. Jabłońska L. [2006]: Rynek roślin doniczkowych w Polsce - stan i perspektywy. {Jabłoński:] Materiały konferencyjne "Postęp w produkcji anturium". Klub Producentów Anturium, ISiK w Skierniewicach, Skierniewice, marzec 2006, ss. 20-25.
 7. Jabłońska L. [2007]: Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 8. Jabłońska L. [2008]: Pozycja Polski w świecie jako producenta roślin ozdobnych. Roczniki Naukowe SERiA t. X, z. 4, ss. 124-129.
 9. Jabłońska L. [2009]: Znaczenie kwiatów ciętych i doniczkowych w życiu współczesnych społeczeństw. [W:] Monografia "Niech żyją kwiaty w wazonie", DRUKPOL, Kraków, ss. 7-14.
 10. Jabłońska L., Paszko D., Zarzycka A. [2010]: Ekonomiczna efektywność jako czynnik rozwoju produkcji doniczkowych roślin rabatowych i balkonowych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA t. XII, z. 3, ss. 120-125.
 11. Kubiak K. [1998]: Ekonomika i organizacja gospodarki ogrodniczej. Wyd.2. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 12. Kulikowski R. [2007]: Ogrodnictwo w Polsce. Rozmieszczenie, struktura upraw i rola w produkcji rolniczej. Przegląd Geograficzny t. 79, z. 1, ss. 79-98.
 13. Mierwiński J. [2003]: Produkcja warzyw pod osłonami. Sezon 2002/2003. Zimno i drogi opał. Hasło Ogrodnicze nr 6, ss. 15-16.
 14. Mierwiński J. [2004]: Rynek warzyw pod osłonami w Polsce i Europie. Studia i monografie 120. IERiGŻ, Warszawa.
 15. Mierwiński J. [2008]: Rynek pomidorów w Polsce w minionym dziesięcioleciu. Owoce Warzywa Kwiaty nr 19, s. 9.
 16. Świetlik J., Mierwiński J. [1999]. Podstawowe problemy naszego warzywnictwa w obliczu integracji Polski z Unią Europejską. [W:] Materiały konferencji "Ekonomiczne problemy krajowego ogrodnictwa i sposoby ich rozwiązywania przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. AR Lublin, ss. 67-82.
 17. The cut flowers market in Poland. [2009]. [Tryb dostępu:] www.cbi.eu/marektinfo/cbi/?actions. [Data odczytu: wrzesień 2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu