BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczuk Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Business Interruption- ewolucja kompleksowego programu ubezpieczeniowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Business Interruption - Evolution Ofcomprehensive Insurance Scheme for Small and Medium Sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 521-528, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ubezpieczenia przedsiębiorstw
Small business, Business insurance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konieczność ciągłego doskonalenia oferty ubezpieczeniowej dedykowanej małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce, wynika przede wszystkim ze zróżnicowanej struktury branżowej tego sektora. Opracowanie odpowiedniego programu ubezpieczeniowego, uwzględniającego rodzaj prowadzonej działalności, świadomość ubezpieczeniową oraz skłonność do minimalizacji płaconej składki, wymaga więc dokładnej analizy zagrożeń, wskazywanych przez przedsiębiorców z poszczególnych branż.

The article presents the concept of a business interruption insurance for small and medium sized enterprises. The first part of the paper focus on SME sector essence, its characteristic and meaning in polish economy. Additionally, national and foreign insurance companies which offer the business interruption policy have been taken into analysis. The last part brings up the opportunities of expansion this kind of protection in business activity. It also gives the practical example which shows the importance of business interruption insurance in SME risk management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Andruszkiewicz, MIŚ pod ochroną, w: Risk fokus, oblicza ryzyka nr 5, red. Z. Żyra, Ergo Hestia, Sopot 2008, s. 9.
  2. M. Dygas, Pakiety dla małych i średnich, Gazeta Bankowa 2007, nr 999, s. 4.
  3. J. Sawicki, Ubezpieczenie business interruption (BI) jako zabezpieczenie przyszłych dochodów przedsiębiorstwa, w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 7, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 38.
  4. M. Bulik, Ubezpieczenie business interruption jako element skutecznej ochrony działalności przedsiębiorstwa, w: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 991, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 70.
  5. Z Jęksa, Ubezpieczenie business interruption nie tylko dla dużych, Asekuracja & Re 1998.
  6. Z. Jęksa, Ubezpieczenia majątku i zysku firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.
  7. G. Galey, Contingent business interruption and other special covers, Swiss Reinsurance Company, Zurich 2002.
  8. G. Koślak, Transfer ryzyka utraty zysku, w: Risk fokus, oblicza ryzyka nr 4, red. Z. Żyra, Ergo Hestia, Sopot 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu