BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Greta Marianna (Politechnika Łódzka), Kostrzewa-Zielińska Teresa (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Region, współpraca transgraniczna i euroregion wobec Strategii Lizbońskiej i mobilizowania endogenicznych czynników przedsiębiorczości
Region, Transborder Cooperation and Euroregion in Consideration Oflisbon Strategy and Mobilization Ofinitiative's Endogenic Elements
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 541-549, tab.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Euroregiony, Międzynarodowa współpraca gospodarcza, Współpraca regionów przygranicznych, Strategia lizbońska, Przedsiębiorczość
Euroregions, International economic cooperation, Region cross-border cooperation, Lisbon Strategy, Entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Euroregion jest swego rodzaju "gejzerem" dla przedsiębiorczości, gdyż mobilizuje endogeniczność rozwojową wyrażającą się: - w istnieniu skutecznego przywództwa zdolnego do mobilizacji decydentów i członków zbiorowości lokalnej; - w szerokim współuczestnictwie całej populacji euroregionalnej w podejmowaniu działań z zakresu przedsiębiorczości lokalnej; - w wyczuleniu na tożsamość kulturową i więzi międzyludzkie oraz strukturę społeczno-polityczną regionu; - we współpracy funkcjonujących w euroregionie podmiotów oraz elastyczności prowadzonych działań względem ewoluującego otoczenia i zachodzących zmian strukturalnych. Powyższe czynniki rozwoju endogenicznego uaktywniają fundusze strukturalne, dzięki którym tworzone są podstawy dla rozwoju przedsiębiorczości. W typowym regionie fundusze strukturalne też są wykorzystywane, ale tam brak powyższych stymulatorów endogenicznych. W rezultacie swoich atutów euroregion to fundament i sprzymierzeniec rozwoju przedsiębiorczości w formie sektora MSP. Z kolei priorytetem w Strategii Lizbońskiej jest rozwój sektora MSP, a zatem euroregion jest priorytetem Strategii Lizbońskiej. (fragment tekstu)

The aim of the elaboration has been the presentation roles of regions and accepted program of development named Lisbon Strategy in stimulating local initiative. Region, and especially euroregion practically is a local initiative in itself. The main priority of Lisbon Strategy is investing in a sector of little and medium business. As a result euroregion thanks to the natural "initiative" become a priority of Lisbon Strategy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Leonardi, Cohesion Policy in the European Union: The Building of Europe, Hampshire: Palgrave Macmillan 2005.
  2. Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u. Red. G. Gorzelak. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Scholar, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu