BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska Krystyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Komplementarność usług doradczych w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego
Complementary Character of Advisory Services in Projects of the Public-Private Partnership
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 20-33, tab.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Doradztwo w biznesie, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Business consulting, Public-Private Partnerships (PPP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest traktowane obecnie jako sposób na wypełnienie luki infrastrukturalnej w obliczu ogromnych potrzeb w zakresie inwestycji publicznych oraz zbyt napiętych budżetów. Mimo niewątpliwych zalet partnerstwo odznacza się wieloma zagrożeniami wynikającymi z wysokiego poziomu ryzyka inwestycyjnego, wysokiej dźwigni finansowej, przeszkód społecznych, a także złożonej struktury organizacyjnej projektu. Konieczne staje się ustanawianie różnych zabezpieczeń niwelujących ewentualne skutki wystąpienia zjawisk zagrażających efektywnej kontynuacji projektu. W realizacji projektów PPP dominującą pozycję zajmują władze publiczne, banki oraz sponsorzy z założoną przez siebie spółką inwestycyjną SPV do bieżącego koordynowania procesem inwestycyjnym. Obok wymienionych podmiotów ważną rolę spełniają doradcy pomagający rozwiązywać specjalistyczne problemy dotyczące organizacji, kwestii technicznych, struktury i źródeł finansowania projektów PPP. Rynek PPP staje się rynkiem globalnym. Przy realizacji projektów PPP zatrudnienie znajdują czołowe firmy doradcze o zasięgu światowym. Celem opracowania jest analiza globalnego rynku doradców świadczących usługi ma rzecz projektów PPP.(fragment tekstu)

Public - private partnership is treated as a remedy for solving problems of infrastructure gaps. Public-private partnership (PPP) is connected to interrelations between public bodies and private sector in construction and operational phases of public infrastructure objects. Because of its features PPP can be named as a project finance in public infrastructure. Combination of PPP and project finance attributes doubles complexity and risks of project realization and leads directly to ensure assistance of advisory firms specializing in technical, legal and financial matters. There is a global market of advisory services for long-term and huge project finance and PPP projects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości bariery, CeDeWu, Warszawa 2006, s. 22.
  2. Yescombe E.R., Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowania, Wolters Kluwer-Oficyna, Kraków 2008.
  3. Pollio G., International Project Analysis & Financing, Macmillan Press Ltd, London 1999.
  4. Brzozowska K., Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach project finance, CeDeWu, Warszawa 2005.
  5. de Nahlik D. J., Project finance,in: Handbook of UK Corporate Finance, Butterworth, Rutheford 1992.
  6. Brzozowska K., Struktura finansowania prywatnych projektów infrastrukturalnych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 965 "Zarządzanie finansami firm -teoria i praktyka". Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 313.
  7. Dziawgo D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu