BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Heliak Marzena (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
Tytuł
Zielone Szlaki Greenways jako produkt turystyczny
Greenways as a Tourism Product
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 475-483, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Szlaki turystyczne, Produkt turystyczny
Tourist routes, Tourist product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tworzenie tematycznych Zielonych Szlaków Greenways daje możliwość ukazania dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego w szerokim zakresie z uwzględnieniem unikatowości oraz autentyczności danego środowiska i regionu w wymiarze lokalnym i transnarodowym. Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka Zielonych Szlaków w Polsce, ich funkcji oraz programów i inicjatyw wspierających rozwój szlaków.(fragment tekstu)

Creating thematic Greenways gives us possibility to show in a wide spectrum culture heritage and environment. Greenways reflect genuineness and the unique character of region and environment in a local and international range. The aim of this article is to characterize Greenways in Poland and describe their functions, programs and initiatives supporting Greenways development.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Heliak, Projekty turystyczne w ramach programu INTERREG III A i ich miejsce w rozwoju turystyki w regionie dolnośląskim, w: Rola turystyki w gospodarce regionu, Wyd. seria Monografie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Wrocław 2007
  2. N. Gałuszka, Turystyka Dziedzictwa. Poradnik dla organizacji pozarządowych, Wyd. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2008
  3. Zielone Szlaki Greenways. Praktyczny poradnik, red. D. Zaręba, Wyd. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków-Brno 2007
  4. Ph. Kotler, Marketing , Wyd. Rebis, Poznań 2005
  5. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata. Podręcznik, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu