BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buko Jacek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Mikrofinansowanie - istota, znaczenie i problemy dystrybucyjne
Microfinance - Meaning and Distribution Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 35-42
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Mikrofinanse, Mikroprzedsiębiorstwo
Microfinance, Micro-enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Docelowy rynek mikrofinansowania szacowany jest w Polsce na ponad 2 mln gospodarstw domowych o niskich dochodach. W 2009 r. obsługiwane były potrzeby zaledwie 3% z nich. Połowa spośród członków tych gospodarstw domowych to trwale bezrobotni oraz ubodzy, zamieszkujący głównie tereny słabo zurbanizowane2. W regionach o relatywnie gorszym stanie infrastruktury i niewielkich zasobach kapitału zainicjowanie procesów szybkiego rozwoju gospodarczego jest szczególnie trudne, stąd mikrofinansowanie wydaje się być ważnym i nieodłącznym elementem programów rozwojowych na wsi3. Niedorozwój strukturalny rynku usług finansowych powoduje jednak, że dostęp do usług mikrofinansowania w regionach wiejskich i słabiej rozwiniętych jest nader ograniczony.(fragment tekstu)

Considerations of this text concentrate on problem of the lack of the general access to basic financial services, particularly to Microfinance. This activity is the provision of financial services to low-income clients, including consumers and the self-employed, who traditionally lack access to banking and related services. Financial institutions have proved hardly realizes social missions, and due to their high costs of operation (banks), or the lack of the distributional net, often can't deliver services to poor or remote populations. Till now correcting the problem of access tried to realize across done by expanding the number of financial institutions available to them, as well as the capacity of those institutions. however, these solutions continually do not break the distributional impasse. In the context of the foregoing remarks a rational solution seems to convince the public post to offer such services as it has at its disposal both the adequate infrastructure and enjoys a significant social trust as a rule.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Matul, J. Bytkowska, M. Rataj, Rozwijanie rynku mikro kredytów w Polsce, Dodatek do raportuMicrofinance Centre (MFC) for Central and Eastern Europe and the New Independent States, z 19 lutego 2009, s. 341.
 2. Mikroprzedsiębiorstwa -sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele. Praca zbior. pod redakcja E. Balcerowicz. CASE, Warszawa 2002.
 3. Mikrofinanse w Polsce -niewykorzystany potencjał finansowania najmniejszych przedsięwzięć gospodarczych. Opracowanie Centrum Organizacji Pożyczkowych, Warszawa 2002.
 4. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zarys problematyki. Praca zbior. pod red. M. G. Woźniaka. Zeszyt Nr l Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2003.
 5. Wygrani i przegrani polskiej transformacji. Praca zbior. pod red. M. Jarosz. Oficyna Naukowa Instytutu Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2005.
 6. P. Popławski: Lokalne realia[w:] Marginalność i procesy marginalizacji. Praca zbior. pod red. W. Frieske, IPiSS, Warszawa 1999.
 7. Utopie inkluzji. sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej. Praca zbior. pod red. W. Frieske, IPiSS, Warszawa 2004.
 8. A. Skowronek-Mielczarek: Małe i średnie przedsiębiorstwa -źródła finansowania. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003.
 9. Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość. Praca zbior. pod red. F. Misiąga. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 10. S. Flejterski: Endo-i egzogeniczne czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego [w:] Ekonomiczne i techniczne aspekty funkcjonowania i rozwoju regionalnego. Konferencja US, Szczecin -Wałcz 2003, s. 77.
 11. J. Adamek: Fundusze poręczeń kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw -zalety i wady [w:] Bankowość wobec procesów globalizacji. Konferencja: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji. Gdańsk -Jurata 2003, s. 13.
 12. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu. Praca zbior. pod red. M. Strużyckiego. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 13. W. Szwajkowski: Głęboko ukryte bogactwo biednych. Master of Business Administration. Pismo Wyższej Szkoły Przedsiebiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego i Międzynarodowej Szkoły Zarządzania, 2 (79)2006, s. 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu