BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapera Izabela (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)
Tytuł
Turystyka w planach zagospodarowania przestrzennego gmin i województw w Polsce
Tourism in Spatial Management Plans at the Level of Municipalities and Voivodeships in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 485-496
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Turystyka, Zagospodarowanie przestrzenne, Gmina, Województwo
Tourism, Spatial development, District, Voivodship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza zagadnień związanych z turystyką jako zjawiskiem przestrzennym w kontekście planowania zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym i regionalnym w Polsce. Turystyka i środowisko geograficzne są ściśle ze sobą powiązane. Z jednej strony rozwój turystyki ma miejsce w przestrzeni i jednocześnie ją modyfikuje, z drugiej zaś - w dużej mierze zależy od jakości walorów turystycznych. Konieczne jest zatem zachowanie równowagi pomiędzy wymaganiami człowieka a możliwościami środowiska przyrodniczego. Jednym z rozwiązań jest właściwe planowanie rozwoju turystyki i koordynacja podejmowanych w tym względzie działań, a skutecznym narzędziem mogą być plany zagospodarowania przestrzennego.(fragment tekstu)

The purpose of the study was to analyse the issues related to tourism as a spatial phenomenon in the context of spatial management planning at the local and regional level. To a great extent, tourism impacts on the natural and socio-economic environment. At the same time, it is an area broadly using the space with tourist assets that form the basis for its development. However, this is usually a negative impact on this space. Shaping of the processes related to the development of tourism brings about the risk of degradation of the natural environment, as well as distortion to the spatial order, and a number of other consequences. Therefore, there is a need for systemic and methodical approach to the issue of the development of tourism in the spatial aspect. When planning the appropriate use of the tourist resources and assets, special role is to be held by spatial planning. Appropriately prepared spatial development plans and searching for new directions for management in order to improve attractiveness for tourist purposes, may prove a helpful tool when planning tourism in the context of sustainable development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Kurek, Turystyka na obszarach górskich Europy, IGiGP UJ, Kraków 2004
 2. W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999
 3. B. Meyer, Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, ,,Rozprawy i Studia", T. (DCCL) 676, WNUS, Szczecin 2008
 4. Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002
 5. J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978
 6. W. Cabaj, Z. Kruczek, Podstawy geografii turystycznej, Proksenia, Kraków 2007
 7. M. Baranowska-Janota, D. Ptaszycka-Jackowska, Plany zagospodarowania przestrzennego parków narodowych. Metody i zasady sporządzania, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1987
 8. L.A. Dębski, Zagospodarowanie turystyczne, Skrypty Nr 130, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 1978
 9. J. Płocka, Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego, cz. II, Wydawnictwo Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń 2002
 10. B. Kolpiński, Założenia metodyczne i organizacyjne planowania regionalnego w: Założenia metodyczne i organizacyjne planowania regionalnego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział w Krakowie, Kraków 1998
 11. O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu