BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicki Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Rola międzynarodowego portu lotniczego im. Jana Pawła II w kształtowaniu ruchu turystycznego w Krakowie
Role of the International Airport Im. Jana Pawła II in the Tourist Traffic Development in Cracow
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 557-567, rys.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Porty lotnicze, Ruch turystyczny
Airports, Tourist movement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Intensywny rozwój turystyki w ostatnich dziesięcioleciach był możliwy dzięki zmianom zachodzącym w infrastrukturze turystycznej. Dały się one zaobserwować we wszystkich sektorach uczestniczących w obsłudze ruchu turystycznego. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj jednak transport - jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. Ciągłe inwestycje mające na celu podnoszenie komfortu świadczonych usług, choćby poprzez skrócenie czasu podróży, umożliwiły dotarcie do odległych zakątków świata. Odległość, stanowiąca jeszcze do połowy poprzedniego stulecia podstawową determinantę podróży, przestała być czynnikiem hamującym, zwłaszcza w obliczu rozwoju transportu lotniczego. Możliwość szybkiego i wygodnego przemieszczania się na długich dystansach otworzyła nowe, poprzednio odległe i niedostępne kraje. Popularyzacja usług lotniczych, osiągnięcia techniczne oraz wzrost konkurencji wewnątrz tego segmentu transportu przyczyniły się do znacznego obniżenia kosztów podróży samolotem. Tym samym turystyka międzynarodowa stała się zjawiskiem powszechnym i rozwinęła się na skalę masową.(fragment tekstu)

The aim of this article is to assess the impact of International Airport John Paul II in Krakow - Balice to the size of tourism in Krakow. This test is conducted on the basis of comparative analysis: registered passenger traffic volume is compared with tourist traffic volume recorded in Krakow. This study is extremely important because demonstrates the mutual dependencies that exist between these quantities. It also demonstrates that the airport is one of the main determinants of tourist potential of the city. The author analyzes it by using analysis based on passenger traffic statistics collected by the International Airport and the study of tourism in Krakow, carried out by the Malopolska Tourist Organization.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974
  2. A. Tokarz, Podaż turystyczna, w: Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
  3. Ruch turystyczny w Krakowie w roku 2008. Raport końcowy, zespół w składzie: T. Grabiński, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Mazanek, kierownik projektu: K. Borkowski, MOT, Kraków 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu