BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Graja-Zwolińska Sylwia (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Uglis Jarosław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Syntetyczna ocena uwarunkowań rozwoju ekoturystyki w województwie wielkopolskim
Synthetic Assessment of Ecotourism Development Determination in Wielkopolska Voivodship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 609-620, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Ekoturystyka, Rozwój, Województwo
Ecotourism, Development, Voivodship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ekoturystyka stanowi jedną z dynamicznie rozwijających się form współczesnej turystyki. Według The International Ecotourism Society (TIES) jej udział w światowym rynku turystycznym kształtuje się na poziomie 10-12%1. Choć idea podróżowania w bliskim kontakcie z przyrodą znana jest od wieków, to sama koncepcja ekoturystyki została sformułowana dopiero w latach 80. przez Hectora Ceballosa- Lascuraina. Na przestrzeni ponad dwudziestu lat pojawiło się wiele nowych spojrzeń na definicję ekoturystyki, zwanej także przez niektórych turystyką przyrodniczą, zieloną, ekologiczną czy odpowiedzialną.(fragment tekstu)

According The International Ecotourism Society (TIES) ecotourism means "responsible travel to natural areas that conserves the environment and improves the wellbeing of local people". It represents a part of world tourism which drives growth in a lot of countries. Doubtless, ecotourism helps to protect the natural and cultural heritage of region. That development must be taken into consideration. The aim of this paper is presenting Wielkopolska voivodship as ecotourism destination. The results indicate that Wielkopolska region has diversification potential for ecotourism development. This study shows that the best conditions and oppurtunities to ecotourism development possess Międzychodzki, Ostrowski, Słupecki, Ostrzeszowski, Wolsztyński district. There are a lot of natural resources which are going to become one of the main tourist attraction. It is worth to mention that the largest group contains districts classification to group C - average attractive.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Diamantis, A. Ladkin, The Links Between Sustainable Tourism and Ecotourism: A definitional and operational perspective, "Journal of Sustainable Tourism" 1999, Vol. 10, No. 2
 2. A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2001
 3. S. Blangy, A few concepts and definitions. Naturopa. 84, Council of Europe, 1997
 4. D. Fennel, Ecotourism, Routledge, 1999
 5. S. Graja, Ekoturystyka w parkach narodowych - na drodze do integracji potrzeb przyrody i człowieka, Gospodarka Regionalna i Turystyka, Zeszyt nr 1, WSZiGT w Kielcach, Kielce 2004
 6. J. Kamieniecka, (Eko)turystyka zielonym rynkiem pracy, Zeszyt nr 6, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1995
 7. S. Wearing, J. Neil, Ecotourism. Impacts, Potentials and Possibilities, Burlington 1999
 8. R.K. Blamey, Ecotourism: The Search for an Operational Definition, "Journal of Sustainable Tourism" 1997, Vol. 5, No. 2
 9. K. Kukuła, Metoda unitaryzacji zerowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Biblioteka Ekonometryczna, Warszawa 2000
 10. E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990
 11. Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, red. K. Jajuga, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2002
 12. Z. Hellwig, Problemy wyboru zmiennych a zagadnienie łączne odpornych (robust) estymatorów parametrów modelu ekonometrycznego, "Przegląd Statystyczny" 1978, R. XXV, zeszyt 4
 13. M. Kunarz, Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, w: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Printgroup, Szczecin 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu