BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniak-Johann Małgorzata (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
Tytuł
Planowanie turystyczne według zasad rozwoju zrównoważonego na przykładzie parku krajobrazowego Dolina Baryczy
Tourism Planning in Accordance With Sustainable Development Principles - the Case of Barycz Valley Landscape Park
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 621-632, tab.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Parki krajobrazowe
Sustainable development, Landscape parks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój turystyki niesie ze sobą wiele konsekwencji dla środowiska przyrodniczego, m.in. zabór ziemi i wody, ubożenie krajobrazu, zanieczyszczenie powietrza, wód, degradację gleby, niszczenie roślinności, szkody w świecie zwierząt1. Właściwe zagospodarowanie obszarów przyrodniczo cennych może pozwolić na wszechstronny rozwój turystyki i rekreacji2. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja idei planowania turystycznego zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego na obszarach przyrodniczo cennych. W opracowaniu przedstawiono koncepcję strefowego rozwoju turystyki dla Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy jako potencjalnego rejonu turystycznego w okolicach Wrocławia. Opracowanie jest propozycją w dyskusji na temat metodyki planowania turystyki zrównoważonej na obszarach przyrodniczo cennych. Propozycję strefowego planowania turystyki zaprezentowano dla Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Obszar ten leży w południowo-zachodniej części Polski, na pograniczu województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego, w zlewni rzeki Baryczy. Obszar ten charakteryzuje się dosyć dobrą dostępnością komunikacyjną.(fragment tekstu)

Proper development of protected areas plays an important role in multidimensional tourism development. On the other hand tourism development also has an effect on natural environment. The Agenda 21 for the tourism contains the basic principle of sustainable tourism development and tourism planning. The document pays attention on educational function of tourism, respecting and understanding of natural rules, affecting public awareness of environmental issues and significance of local society in a tourism development process. The main purpose of the paper is to present the idea of sustainable tourism planning in protected areas. It was examinated in accordance with the tourism zoning concept, the case of Barycz Valley Landscape Park. The paper is a voice in the discussion about methodology of the tourism planning in the nature protected areas. The methodology was based on three stages: recognition of diagnostic criteria for tourism exploration zones, their spatial range and identification of tourism forms for all zones. There were identified three main tourism development zones in the Barycz Valley Landscape Park: extensive tourist exploitation, concentrated tourist exploitation, the zone with free access.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 2. A.E. Szczepanowski, Kształtowanie turystyki zrównoważonej na obszarach przyrodniczo cennych, w: Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2005
 3. A. Krzymowska-Kostrowicka, Geoekologia turystyki i wypoczynku, PWN, Warszawa 1977
 4. M. Pstrocka, Problematyka pojemności turystycznej w świetle anglojęzycznej literatury naukowej, "Turyzm" 2004, nr 14/1
 5. B. Bramwell, B. Lane, Sustainable Tourism: An Evolving Globar Approach, "Journal of Sustainable Tourism" 1993, No. 1
 6. B. Poskrobko, H. Kiryluk, Ogólny model systemu zarządzania turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, w: Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2005
 7. B. Szczechowicz, Planowanie zagospodarowania rejonów turystycznych według zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego (na przykładzie Bieszczadów), "Problemy Turystyki" 2005, No. 1-2, Vol. XXVIII
 8. D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 9. M. Leśniak, Projekt strefowania turystyki w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy, PTPP pro Natura, Wrocław 2008
 10. W. Zając., B. Smyk, Waloryzacja ornitologiczna Doliny Baryczy, PTPP pro Natura, Wrocław 2008
 11. M. Leśniak, Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarze Doliny Baryczy, PTPP pro Natura, Wrocław 2006
 12. D. Sołowiej, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, UAM, Poznań 1987
 13. M. Leśniak, Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarze Doliny Baryczy, PTPP pro Natura, Wrocław 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu