BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Downar Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Organizacja sieciowa jako mechanizm koordynacji procesów gospodarczych
The Network Organization as the Coordination Mechanism of Economic Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 68-76, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Procesy gospodarcze, Organizacje sieciowe, Koordynacja gospodarcza
Economic process, Network organisations, Economic coordination
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na poziomie organizacyjnym sieć można zdefiniować jako dwie lub więcej organizacji zaangażowanych w długookresową, celową relację współpracy, która umożliwia tym organizacjom zdobycie lub utrzymanie przewagi konkurencyjnej nad podmiotami spoza sieci, a jednocześnie zapewnia elastyczność i adaptatywność do zmieniającego się rynku. Sieć to nowy typ organizacji, który jest radykalnie inny od Weberowskiej biurokracji lub od modelu transakcji rynkowych. Ma on właściwości płynnych, elastycznych oraz licznych relacji, które przecinają różne granice wewnątrz i na zewnątrz organizacji i które są możliwe dzięki postępowi w technologii informatycznej. Kluczowe są relacje bezpośrednie oraz społeczne spotkanie.(fragment tekstu)

The process of globalization is accompanied by the paralel process of 'atomisation' and dispersion of economic activity. The need for integration arises posing a challenge for decision makers to find the most effective and efficient co-ordination mechanism. In theory and practice the are two opposite co-ordination mechanisms: market and hierarchy. As the answer for drawback and inefficiencies of market and hierarchy - the third way emerges - the network. The network on the organizational level is the group of organizations which are committed in the long-range relation aimed at achieving shared strategy of competitive advantage over organizations outside the network. The network efficiency and co-ordination mechanism depends on strategic fit of member organizations and on the network structure. The network structure reflects the relative position of network participants which influence the network's goal achievements and network functioning.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Jędralska: Koordynacja działań jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa zinternacjonalizowanego. W: Gospodarka w obliczu globalizacji. Przegląd wybranych zagadnień. PTE, Katowice 2003.
 2. G.S. Yip: Strategia globalna. PWE, Warszawa 2004.
 3. Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy. Red. S. Marciniak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 4. T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 5. R.H.Coase, The Economic Nature of the Firm. A Reader. Cambridge University Press, 1986.
 6. M. Granovetter: Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddness. "American Journal of Sociology" 1985, Vol. 91, No. 3, s. 481-510.
 7. Nohria N., Eccles R.G.: Networks and Organization: Structure, Form and Action. Harvard Business School Press, Boston 1992.
 8. J. Brilman, Nowoczesne koncepcje imetody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 9. A. Larson, Partner Networks: Leveraging External Ties to Improve Entrepreneurial Performance. "Journal of Business Venturing" 1991, Vol 6.
 10. K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 11. A.P. De Man, The Network Economy, Edward Elgar, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu