BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flejterski Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Konkurencyjność usług współczesnych banków komercyjnych
The Services Competitiveness of Contemporary Commercial Banks
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 77-86
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Konkurencyjność banków, Banki komercyjne, Usługi bankowe
Banks' competitiveness, Commercial banks, Banking services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
U źródeł potencjalnego sukcesu strategii zintegrowanej w przedsiębiorstwie bankowym znajduje się sporo czynników. Jednym z nich jest inteligentny, efektywny wybór obsługiwanych klientów instytucjonalnych i prywatnych. Z jednej strony klienci dokonują - na dłużej lub na krótko - wyboru swojego banku (w praktyce częściej banków), z drugiej - banki dokonują wyboru klientów13. Postulatem nadrzędnym jest zdywersyfikowanie w granicach możliwości i potrzeb - "portfela klientów" danego banku. Stać na to głównie banki wielkie i duże, w mniejszym stopniu dotyczy to banków średnich, a tym bardziej małych. Te ostatnie, mając względnie niewielu klientów, czasem z jednej branży (banki specjalistyczne lub niszowe) lub jednego regionu, narażone są potencjalnie na wyższy poziom ryzyka. Oznacza to więc uznanie prymatu multistruktury (polistruktury) nad monostrukturą. (fragment tekstu)

The analysis of banking services requires adequate research categories. A special attention should be paid to the term 'competitiveness'. On the one hand, it is a very popular and communicative term; on the other, its advantage over the others consists in the fact that it may be expressed quantitatively, and thus its informative value is bigger. It may be useful - both from the theoretical and practical points of view - to differentiate the following further four terms: micro-, mezzo-, macro-, and mega-competitiveness. There are many factors that define the competitiveness of the present-day banking enterprise. Generally speaking, what should be taken into consideration is the advantage of differentiation and the advantage of time (shortening of the processes). In the classical approach the cost leadership strategy and the quality one have been thought to be mutually exclusive. In reality, enterprises do not have to choose between high quality and low costs; instead, they are trying to implement integrated strategies to maximize both the objectives. The question is whether the present-day fully professional banking enterprise is able to put into practice an integrated strategy consisting in a simultaneous introduction of the two competetive advantages: the high quality one and the low costs one (or, in a broader approach, even three, including the temporal advance one). It seems difficult, but feasible.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Flejterski: Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, "Gospodarka Planowa" 1984, nr 9.
  2. S. Flejterski, Różnicowanie struktur we współczesnej bankowości, WN US, Szczecin 2002.
  3. H. Vontobel: Nie zaksięgowane. Rozważania bankiera,Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, Warszawa 1997.
  4. D. Korenik, Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa 2009.
  5. S. Heffernan, Nowoczesna bankowość, WN PWN, Warszawa 2007.
  6. T. W. Koch, Bank Management, The Dryden Press 1995.
  7. Büschgen: Przedsiębiorstwo bankowe,Poltext, Warszawa 1987.
  8. Współczesna bankowość(pr. zbior. pod red. M. Zaleskiej), Difin, Warszawa 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu