BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rawłuszko Józef (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
O problemach szacowania wartości kapitału intelektualnego
On the Problems of Intellectual Capital Valuation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 461-466, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Wartość zasobów niematerialnych
Intellectual capital, Value of intangible resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
"Najcenniejszym zasobem firmy XX-wiecznej były maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji. W XXI wieku najcenniejszym zasobem instytucji, zarówno w sektorze biznesu, jak i innych będą pracownicy umysłowi i ich wydajność"(6). Przegląd pojawiających się każdego roku licznych publikacji (przykładowo można wymienić takie periodyki, jak: Journal of Knowledge Management, Journal of Intellectual Capital, Journal of Knowledge Management Practice, Electronic Journal of Knowledge Management, Internatinal Journal of Learning and Intellectual Capital), wystąpień konferencyjnych (przykładowo od września 1999 r., w którym odbyło się w Holandii Sympozjum OECD "Measuring and reporting IC: experiences, issues and prospects", miało miejsce dziesięć konferencji ECKM, a jedenasta "European Conference on Knowledge Management" odbędzie się we wrześniu bieżącego roku w Famalicao w Portugalii) czy też opracowań zwartych poświęconych szeroko rozumianej roli zasobów intelektualnych we wszelkiego rodzaju organizacjach, jednoznacznie wskazuje, że wyżej wymieniona konstatacja Petera Druckera jest traktowana obecnie niemal jak aksjomat. W publikacjach tych można również znaleźć dane wykazujące, że udział IC (ang. Intellectual Capital) w całkowitej wartości przedsiębiorstwa stanowi w wielu przypadkach przeważającą część zasobów, sięgającą niejednokrotnie osiemdziesięciu, a nawet więcej, procent. (fragment tekstu)

The short analysis of current situation in the field of intellectual capital (IC) valuation was presented. It was noticed that large gaps exist in practical competency and consciousness of problems among managers and scientific workers involved in process of IC enrichment and effective exploitation. The need of standardization of IC valuation methods well as the need of creating of common system for teaching on IC problems were underlined. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andriessen D., On the methaphorical nature of intellectual capital: A textual analysis.[w:] 4th International Critical Management Studies Conference, Cambridge 2005.
 2. Andriessen D., Making Sense of Intellectual Capital. Designing a Method for the Valuation of Intangibles. Elsevier, 2004.
 3. Bismuth A., Intellectual Assets and Value Creation: Implications for Corporate Reporting, [w:] The World Conference on Intellectual Capital for Communities. OECD, Paris, 2006.
 4. Bukh N., Commentary. The relevance of intellectual capital disclosure: a paradox?, [w:] Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol.16, No 1, 2003, pp.49-56.
 5. Cromley J.T., International Standards for the Valuation of Intellectual Properties, [w:] Symposium: IP in innovative economy - industrial property as financial asset; Kraków, Sept. 2008.
 6. Drucker P.F., Management Challenges for the 21st Century. 1999. (polskie tłumaczenie: Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, 2000).
 7. Holmen J., Intellectual Capital Reporting [w:] Management Accounting Quarterly, vol.6, No 4, 2005, pp. 1-9.
 8. Marr B., Schiuma G., Neely A., Intellectual Capital - defining key performance indicators for organizational knowledge assets, [w:] Business Process Management Journal, vol.10, No 5, 2004, pp.551-569.
 9. Nielsen Ch., Dane-Nielsen H., The emergent properties of intellectual capital: A conceptual offering, [w:] Working Papers Series, Department of Business Studies, No 5, 2008, Aalborg University.
 10. Rawłuszko J., O kształtowaniu niematerialnych zasobów Poczty Polskiej, [w:] XII Sympozjum Poczty Polskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2005, s. 425-429.
 11. Turner G., Minonne C., Measuring the Effects of Knowledge Management Practices, [w:] Proceedings of the 10th European Conference on Knowledge Management, 2009, vol. 1, pp.853-860.
 12. Zhang X., Li S., The Definition and Discussion of Intellectual Capital Conception, [w:] International Journal of Business and Management, Dec. 2007, pp. 81-84.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu