BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołembska Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Kierunki rozwoju logistyki międzynarodowej jako metody zarządzania łańcuchem dostaw
Directions of the Development of the International Logistics As Management Methods with Supply Chain
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 87-100, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Logistyka międzynarodowa, Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Obszary problemowe
International logistics, Supply chain, Supply Chain Management (SCM), Problem areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem rozważań jest ukazanie ważniejszych przesłanek rozwoju logistyki międzynarodowej w szerokim kontekście zarządzania międzynarodowego. Kierunki rozwoju logistyki międzynarodowej scharakteryzowano w obrębie trzech obszarów problemowych. Pierwszy z nich to zagadnienia logistyki w zarządzaniu międzynarodowym. Zwrócono uwagę na kluczowe kompetencje firm, rolę globalnych menedżerów, a także na zadania rozwiniętych form kooperacji w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Kluczowe aspekty w tym zakresie to przywództwo cenowe, obsługa klienta, wartość dodana, zależność trade-off i informacja. Drugi kierunek to logistyka międzynarodowa w korporacjach transnarodowych - omówiono następujące trendy: rekombinacja łańcuchów dostaw i wirtualizacja ogniw tego łańcucha. Trzecim kierunkiem rozwoju logistyki są nowe metody zarządzania logistyką międzynarodową w warunkach asymetrii informacji rynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem modelu logiki zbiorów rozmytych (fuzzy logic model).(abstrakt oryginalny)

The article looks into major issues of international logistic in a broad context of international management. It examines international logistics trends in three specific dimensions. The first area of consideration is the role of logistics in international management. In this context the paper examines the issue of key competences of firms, the role of global managers, and the tasks of advanced co-operation forms in international supply chains. Among the key aspects considered are price leadership, customer service, value added, trade-off relations, and information. The second explored dimension concerns transnational corporation logistics, where such phenomena as supply chain recombination and supply chain virtualisation are looked at. The third aspect of logistics development the paper examines are new methods of international logistics management under conditions of market information asymmetry, where special attention is given to the fuzzy logic model.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M.K. Nowakowski, Zarządzanie międzynarodowe, polski punkt widzenia, organizacje i kierowanie 1997, nr 4.
 2. R.M. Hodgettsm, F. Luthans, International Management, Mc- Grow Hill Inc. 1991r.
 3. H.Deresky, International management, Prentice Hall, New Jersey, 2000.
 4. E. Gołembska, Logistyka w gospodarce światowej, C.H. Beck,Warszawa, 2009 r.
 5. P. David, R. Steward, International Logistics, Thomson, 2008 r.
 6. E. Gołembska, Logistyka międzynarodowa w integracji państw Europy i świata w: Handel zagraniczny w integracji gospodarki światowej, UEP, 2009 r.
 7. M.K. Nowakowski, Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego, Warszawa, Difin, 1999 r.
 8. R.D. Robinson, International Business Management, Prentice Hall, 1993 r.
 9. A. Zaorska, Przemiany w korporacjach transnarodowych, Biznes Międzynarodowy, SGH, Warszawa, 2005 r.
 10. A, Zaorska, Korporacje transnarodowe, PWE, Warszawa, 2007 r.
 11. World Investment Report, UNCTAD, New York, Geneva 2003 r.
 12. C. Aurik, G. J. Jonk, R. F. Wilen, Rebuildinge Corporate, Genome, J. Wilej and sons, Hoboken 2003, s. 46-52.
 13. G. Person, Achieving competitive though logistics. "International Journal of Logistics Managemnt", 1991, nr2.
 14. S. Emmet, B. Cocker, The relationship driver supply chain, Gover Publisher, 2006 r.
 15. Rushton A., Walker S, International Logistics and Supply Chain Outsourcing, Kogan Page, London Philadelphia, 2007 r, s.47.
 16. D. Dimitratos, J. Johnosn, J.Slow, S. Joune, Micromultinationals, New types of firm for the global competitive European. "Journal of Management", 2003 nr 2.
 17. E. Gołembska, Nowe paradygmaty w rozwoju logistyki międzynarodowej, w: Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, UEP, 2008 r.
 18. J.M. Radło, Wyzwania konkurencyjności, strategia lizbońska w poszerzonej UE, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003r.
 19. E. Gołembska, M. Szymczak, Informatyzacja w logistyce przedsiębiorstw, PWN, Warszawa, 1997 r
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu