BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwankiewicz-Rak Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Istota organizacji pozarządowych jako podmiotów świadczących usługi społeczne
Essence of Non-Governmental Organizations as Entities Providing Social Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 118-128, tab.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Organizacje pozarządowe, Usługi społeczne niematerialne
Non-governmental organisation, Non-material social services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce regulacje prawne w okresie transformacji ustrojowej, mające na celu liberalizację gospodarki i wprowadzenie szerszego zakresu praw obywatelskich, spowodowały zmianę działalności podmiotów świadczących usługi społeczne. Przyczyniło się to do wzbogacenia struktury instytucjonalnej podmiotów rynku tych usług i rozwoju konkurencji między organizacjami publicznymi, komercyjnymi i pozarządowymi. W pracy przedstawiono rolę i zadania organizacji pozarządowych jako przedsiębiorstw świadczenia usług społecznych. Organizacje pozarządowe mają charakter prywatny i tworzone są z inicjatywy społecznej w celu prowadzenia działalności socjalnej, alternatywnej dla instytucji publicznych i nieatrakcyjnej dla przedsiębiorstw komercyjnych.(abstrakt oryginalny)

In Poland, the legal regulations of the system transformation period, aiming at economy liberalisation and wider scope of civil rights, have caused the change of activity of the entities delivering social services. It resulted in enriched institutional structure of organisations delivering such services and the increasing competition. Non-governmental organisations have private character and created on the society's initiative to deliver socially important services being alternatives to the public sector and non attractive for commercial companies. In this paper we present the role and function of NGOs as an enterprise of providing social services.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cz. Bywalec: Ekonomiczne i kulturotwórcze aspekty konsumpcji usług społecznych. W: Problemy teorii wymiany. Kraków, AE 1993 s. 6.
 2. J. Przybyś, J.Sauś: Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004 .
 3. P.A. Samuelson, A.Scott : Economics., McGraw Hill, Ryerson Ltd. Toronto 1980 .^6 L.M. Salamon, A.J. Abramson: The Federal Budget and the Nonprofit Sector. Washington DC: The Urban Institute Press 1986.
 4. C. Borzaga, A.Santuari: New trends in Non -Profit Sector in Europe: The Emergence of Social Entrepreneurship W: The non-profit Sector in a Changing Economy. ed. A. Noya, C.Nativel. OECD, Paryż 2003 s.31.
 5. J. E. Stiglitz: Ekonomia sektora publicznego. PWN, Warszawa 2004.
 6. . H.K.Anheier, J. Kendall: Trust and voluntary organizations. Three theoretical approaches. Civil Society Working Paper 5, Centre for Civil Society LSE London, January 2000 s. 14.
 7. Future of Civil Society Making Central European Nonprofit Organizations Work. Pod red. A. Zimmer, E. Priller. Vs Verlag fuer Sozialwissenschaften i GWv Fachverlag GmbH, Wiesbaden 2004.
 8. P.T.DiMaggio, H.K.Anheier:The Sociology of Nonprofit Organization nnd Sectors"Annual Review of Sociology, vol.16 (1990) s. 152.
 9. H.K.Anheier, J. Kendall: Trust and voluntary organizations. Three theoretical approaches. Civil Society Working Paper 5 Centre for Civil Society LSE London January 2000 s. 18.
 10. M. Dudkiewicz, G. Makowski: Dyskusja redakcyjna- o wizerunku trzeciego sektora. "Trzeci Sector"nr 5, wiosna 2005 s. 78.
 11. A. Giza- Poleszczuk, J. Hausner: Wprowadzenie -ekonomia społeczna i rozwój W: Ekonomia społeczna w Polsce:osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań. Pod red. A. Gizy-Poleszczuk, J. Hausera. FISE, Warszawa 2008 s.11.
 12. B. Kożuch: Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji. Placet, Warszawa 2004.
 13. R.C.Franco: Defining The Nonprofit Sector: Portugal. Working Paper nr 45, The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project.Centre of Civil Society Studies. Baltimore September 2005 s. 2.
 14. P.J. DiMaggio, H.K. Anheier. The sociology of Nonprofit Organizations and Sectors. Annual Review of Sociology. Vol.16 (1990) pp. 138.
 15. R.C.Franco:Defining the Nonprofit Sector: Portugal. Working Paper Numer 43 The Johns Hopkins University Center of Civil Society Studies, Baltimore, Meryland (sept) 2005 s.23.
 16. B. Iwankiewicz-Rak: Marketing organizacji niedochodowych. AE Wrocław 1997.
 17. M. Krzyżanowska: Marketing usług organizacji niekomercyjnych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Warszawa 2000.
 18. L. M. Salamon, H. K. Anheir i inni: Global Civil Society. Dimensions of The Non Profit Sector, The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, Baltimore, MD 1999.
 19. A. Sergeant: Marketing w organizacjach non profit. Oficyna wydawnicza Kraków 2004 s. 17 S. Morris: Defining the non- profit sector: some lessom from history. Civil Society Working Paper 3 Febr. 2000 Centre of Civil Society LSE London s. 2.
 20. R. A. Musgrave, P. B. Musgrave: Public Finance in Theory and Practice. New York: McGraw Hill 1980.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu