BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielińska Helena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Kapitał intelektualny - Polska a wybrane kraje UE
Intellectual Capital - Poland Vs Selected Countries of European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 475-481, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny
Intellectual capital
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W teoretycznych analizach wzrostu gospodarczego i funkcjonowaniu organizacji coraz większy nacisk kładzie się na zasoby niematerialne, które utożsamiane są z kapitałem intelektualnym. Wynika z nich, że źródłem przewagi konkurencyjnej zarówno kraju, jak i przedsiębiorstwa, w coraz większym stopniu stają się czynniki intelektualne. Kapitał intelektualny nie może zostać skopiowany, a więc może stanowić źródło trwałej przewagi konkurencyjnej. Zdaniem niektórych autorów kapitał intelektualny od zawsze odgrywa kluczową rolę w podtrzymywaniu wzrostu gospodarczego i stanowi czynnik rozwoju cywilizacyjnego1. Zasadniczym celem opracowania jest analiza porównawcza kształtowania się kapitału intelektualnego w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. W szczególności przedmiotem rozważań jest porównanie stanu tej kategorii w przekroju grup wiekowych. Podjęto także próbę wskazania determinant zaobserwowanych różnic oraz zarysowano możliwe kierunki zmian w zakresie kapitału intelektualnego. (fragment tekstu)

The analysis of the level of the intellectual capital of Poland relating to the countries of the European Union is a subject of the study. In particular an attempt determining and diagnosing the intellectual capital of Poland with reference to individual age groups of the population was made. In the final part of the work, probable directions of changes of the intellectual capital of Poland were indicated. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
  2. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
  3. Kunasz M., Próba wyceny kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, [w:] D. Kopycińska (red.), Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, US, Szczecin 2005.
  4. Penc J., Kreatywne kierowanie, Placet, Warszawa 2000.
  5. Raport o kapitale intelektualnym Polski, Zespół Doradców Strategicznych, Warszawa 2008.
  6. www.innowacyjnosc.gpw.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu