BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Eugeniusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Szkody wyrządzone środowisku przyrodniczemu przez transport
Die Naturwissenschaftlichen Umwelt von einer Transportmittel Zugefügten Schäden
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 166-178, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Środowisko przyrodnicze, Transport
Natural environment, Transport
Uwagi
Zsfg.
Abstrakt
Wśród wielu rodzajów działalności człowieka przyczyniających się w dużym stopniu do degradacji środowiska przyrodniczego istotne miejsce zajmuje działalność transportowa - odbywa się bowiem w konkretnych warunkach tegoż środowiska. Degradacja dotyczy, chociaż w różnym stopniu, wszystkich komponentów środowiska, razem z jego walorami krajobrazowymi. W pierwszym rzędzie szkody wyrządzone środowisku dotyczą ziemi (zajmowanie terenu, zmiana naturalnej rzeźby terenu, naruszenie wierzchnich warstw skorupy ziemskiej, degradacja gleby, wyczerpywanie zasobów naturalnych, ograniczenie przydatności terenu dla celów budowlanych i innych), wody (pobór, zużycie, zanieczyszczenie szkodliwymi substancjami, zmiana stosunków wodnych wskutek powstania lub modernizacji powiązań transportowych) i powietrza (zużywanie tlenu zawartego w powietrzu atmosferycznym, zanieczyszczenie atmosfery, skażenie termiczne atmosfery). Zagrożona jest również biosfera (roślinność i zwierzęta). Działalność transportowa wpływa również niekorzystnie na estetykę krajobrazu naturalnego.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Lijewski T., Geografia transportu Polski, PWN, Warszawa 1986.
  2. Mazur E., Niektóre zagrożenia wynikające z działalności transportowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 495, Ekonomiczne Problemy Usług nr 18, Ekonomia - Zarządzanie - Transport. Ujęcie systemowe, Szczecin 2008.
  3. Mazur E., Rozwój terenochłonności transportu w Polsce w 60-leciu (1946-2006), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 435, Ekonomiczne Problemy Usług nr 3, Współczesne problemy badawcze ekonomiki transportu, Szczecin 2006.
  4. Mazur E., Terenochłonność infrastruktury transportu w niektórych krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 443, Problemy Transportu i Logistyki nr 5, Szczecin 2006.
  5. Mazur E., Terenochłonność transportu. Na przykładzie wybranych krajów, WN US, Szczecin 1999.
  6. Mokrzyszczak H., Zagrożenia transportowe a ochrona środowiska. Wydawnictwo SGPiS, Warszawa 1980.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu