BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Gorzelany-Plesińska Julia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą a konkurencyjność małego przedsiębiorstwa
Knowledge Management and its Influence on Competitiveness of Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 485-494, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Knowledge management, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie jest jednym z największych wynalazków ludzkości. Każdy menedżer przyzna, że zarządzanie przedsiębiorstwem jest trudne, ponieważ otoczenie jest nieprzewidywalne, turbulentne i zmienia się bardzo szybko. Fundamentalnym składnikiem procesu podejmowania decyzji strategicznych jest analiza konkurencyjności przedsiębiorstwa. Problematyka związana z konkurencyjnością stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jedne firmy odnoszą sukces, a inne nie, pomimo że działają w tym samym otoczeniu. Wiedza jest jednym z podstawowych zasobów osiągania przewagi konkurencyjnej. Powinna być ona wykorzystywana zarówno przez jednostkę, jak i przez całą gospodarkę. Ziemia, praca czy kapitał stanowiące tradycyjne czynniki produkcji, nie zniknęły, ale stały się drugorzędne. Rolą każdej organizacji, komercyjnej czy też nie, dużej czy małej, jest łączenie różnych rodzajów wiedzy specjalistycznej w celu wykonania jakiegoś zadania. Z tego właśnie względu celem niniejszego artykułu jest wskazanie, w jaki sposób zarządzanie wiedzą wpływa na konkurencyjność małego przedsiębiorstwa. Jako metoda badawcza zostanie wykorzystana analiza przypadku oraz zostanie podjęta próba zastosowania strategicznej karty wyników w budowie systemu zarządzania wiedzą. (fragment tekstu)

The authors present knowledge management and its influence on competitiveness of enterprises. The article include knowledge management model in the confectioner's based on the balanced scorecard. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grudzewski W.M., Hajduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
  2. Hamel G., Prahalad C.K., Strategy as Stretch and Leverage, "HBR" nr 4, 1993.
  3. Jemielniak D., Koźmiński A.K., Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  4. Kaplan R.S., Horton D.P., Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2002.
  5. Mesjasz C., Wpływ społeczeństwa informacyjnego na ewolucję metafor organizacji [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Materiały konferencyjne, red. Stabryła A. Wyd. EJB, Kraków 2002.
  6. Otta W.J., Strategia eksportowa producenta, Tonik, Poznań 1988.
  7. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, OE, Kraków 2004.
  8. Rappaport A., CFOs and Strategists: Forming a Common Framework, "HBR" nr 3, 1992.
  9. Reiljan J., Hinrikus M., Ivanov A., Key Issues in Defining and Analysing the Competitiveness of a Country, University of Tartu 2000.
  10. Stankiewicz M., Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu