BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Meyer Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Usługi informacji i poradnictwa w procesie obsługi ruchu turystycznego
The Information and Counsellings Services of the Tourist Movements Process
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 180-190, rys.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Ruch turystyczny, Informacja turystyczna, Turystyka
Tourist movement, Tourist information, Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zmiany w światowym ruchu turystycznym, związane zarówno ze wzrostem liczby osób uczestniczących w wyjazdach turystycznych, jak też ich nowymi preferencjami (wynikającymi z nowych trendów we współczesnej turystyce), przyczyniają się do modyfikacji i stałego rozwoju form obsługi ruchu turystycznego. Wśród nich istotne miejsce zajmują usługi informacji i poradnictwa, których znaczenie jest szczególnie duże w początkowym etapie podróży turystycznej. Ich świadczenie ma bowiem kluczowy wpływ na decyzje podejmowane przez turystów dotyczące charakteru, rodzaju i terminu wyjazdu. Wybór imprezy zgodny z indywidualnymi preferencjami turystów stanowi podstawę do zadowolenia z jej późniejszej realizacji. Przyczynia się to w sposób bezpośredni do pozytywnej oceny organizatora imprezy, przynosząc mu korzyści w postaci stałych klientów, którzy rozpowszechniając dobrą opinię o organizacji imprezy, przyczyniają się do tworzenia pożądanego wizerunku biura.(fragment tekstu)

The increasing number of tourists is an apparition which has been proceeding with varying intensity since the second half of the nineteenth century. From the very beginning it was connected to various forms of supporting services. Along with the changes in the global socio-economic system the size, structure, character and type of tourism journeys were also transformed, and the new trends in tourism significantly influence tourists' expectations towards services provided to them. Among the services information and counseling occupy an important position. Their importance is significant especially in the first stage of tourism journey, as then they influence tourists' decisions on the character, type and term of the journey. Choosing a tourism product that is consistent with the individual preferences of tourists is essential to their satisfaction. This directly influences the tourism company, which benefits include regular patrons that disseminate positive image of a given company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kompendium wiedzy o turystyce, red.G.Gołembski, PWN, Warszawa-Poznań 2002.
  2. A.Kowalczyk, Geografia turyzmu, WN PWN, Warszawa 2000.
  3. W.Gaworecki, Turystyka., PWE, Warszawa 2006.
  4. Obsługa ruchu turystycznego, red.B.Meyer, WN PWN, Warszawa 2006.
  5. Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, WN PWN, Warszawa 2005.
  6. Turystyka. Zarys wykładu, red. A.Panasiuk, Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
  7. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998.
  8. Polski System Informacji Turystycznej, POT, Warszawa 2002.
  9. I.Merski, Informacja turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu