BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedzielski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kształtowanie konkurencyjności pasażerskiego transportu kolejowego - studium przypadku
The Competitiveness of the Passenger Rail Transport Creating - Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 234-247, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Transport pasażerski, Transport kolejowy, Konkurencyjność
Passenger transport, Railway transport, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw, regionów, sektorów, branż czy też gospodarek narodowych wywodzi się z posiadanych zasobów, struktury organizacyjno-instytucjonalnej oraz realizowania dalekosiężnych działań z nastawieniem na kreowanie wiedzy, zdobywanie nowych ryków, promowanie eksportu oraz zarządzanie relacjami z interesariuszami. Sukces zarówno państwa, jak i przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od zdolności do innowacji, kreatywności pracowników. Wprowadzenie w trzecim kwartale 2006 r. innowacji polegającej na wykorzystaniu starych narzędzi (taryfa, rozkład jazdy, istniejąca infrastruktura transportowa oraz zakupione kilka lat wcześniej autobusy szynowe) do uzyskania nowej jakości usług przewozowych spowodowało odwrócenie dotychczasowych tendencji spadkowych zarówno z zakresie liczby przewożonych podróżnych, jak i przychodów.(abstrakt oryginalny)

Competitive advantage of companies, regions, sectors, branches or national economies comes from possessed resources, organizational and institutional structure and realization of far-reaching activities aimed at knowledge creation, conquering new markets, export promotion and stakeholder relationship management. State's success as well as company's depends on the ability for innovation, employees creativity. Implementation of innovation in the third quarter of 2006, innovation that consisted in using old tools (tariff, timetable, existing transport infrastructure and rail busses bought a few years earlier) for gaining a new quality of conveyance services, caused a reverse of downward tendencies in the number of passengers as well as incomes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S.M. Szukalski, "Serwicyzacja gospodarki i industrializacja usług, Handel wewnętrzny 2004 nr 4-5.
  2. R. Tomanek Funckjonowanie transportu. Wydawnictwo Akademi Ekonomicznej w Katowiach,Katowice 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu