BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Współczesne problemy światowego popytu turystycznego
Contemporary Issues of the World Tourist Demand
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 264-281, tab.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Turystyka międzynarodowa, Rynek turystyczny
Tourist demand, International tourism, Tourism market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie przybliżyło podstawowe procesy i tendencje, które są przedmiotem bardziej szczegółowych analiz. Wydaje się jednak, że sektor turystyczny ma szanse na trwały rozwój, czego dowodem są optymistyczne prognozy do 2020 r. Mając na względzie prawidłowości zachodzące na światowym rynku turystycznym okresu 2000-2009, a dotyczące: gróźb światowych epidemii, klęsk żywiołowych i międzynarodowego terroryzmu, światowy ruch turystyczny, w wymiarze ilościowym i mierzony wydatkami, stale wzrastał. Trwający kryzys globalny nie wpływa w sposób dramatyczny na poziom ruchu turystycznego, a międzynarodowe organizacje turystyczne nie dokonują weryfikacji przygotowywanych w latach 2007-2008 prognoz rynkowych. Turystyka będzie stawała się nadal dobrem powszechnie dostępnym, zarówno uprawiana w kraju pochodzenia turysty, jak i międzynarodowo - współdecydując o stanie stosunków handlowych gospodarek z zagranicą. Z jednej strony należy się spodziewać zmian jakościowych w popycie, które będą identyfikowane przez destynacje turystyczne i oferentów usług turystycznych. Z drugiej strony - gospodarka turystyczna jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki globalnej, będzie ułatwiać korzystanie z nowych, często elitarnych ofert, nastąpi np. upowszechnienie crusingu, turystyki sportowej w tym ekstremalnej, turystyki miejskiej, turystyki kulturowej, turystyki zdrowotnej (w tym spa i wellness), turystyki w nowoczesnych środkach transportu (w tym kosmicznej) i turystyki alternatywnej (z dala od turystyki masowej).(fragment tekstu)

Processes of tourist services market internationalization began after the Second World War, together with a dynamic increase of tourist demand. Tendencies that occurred in the 50's of twentieth century, shaped modern, globalizing tourist market. Political issues as well as social and economic were decisive for the increasing number of tourists leasing abroad. Tourism became a steady element of households outcomes and tourist leavings abroad became a significant factor of regions' and countries' incomes creation. Issues of world tourist market operation are related to the international tourism, which is a part of word trade exchange. The aim of the paper is presentation of theoretical bases related to the tourist demand and presentation of tendencies occurring on the world tourist market. There was made an analysis of the world's tourist movement and incomes from the outgoing tourism (tourism with the destination abroad) and there were pointed out forecasts till the year 2010. Moreover, there were presented qualitative tendencies in the changes of tourist demand in the conditions of economic crisis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998.
 2. D. R. Kamerschen, R. B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia.Fundacja Gospodarcza "Solidarność", Gdańsk 1991.
 3. A Kornak, Ekonomika turystyki. PWN, Warszawa 1979.
 4. Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 5. W. Hunziker, K. Krapf, Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrlehre. w: Tłumaczenia materiałów dotyczących statystyki ruchu turystycznego w różnych krajach. Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki przy SGPiS, Warszawa 1961, s. 17.
 6. C. Kaspar, Die Tourismuslehre im Grundriss. Verlag Paul Haupt, Bern und Stuttgart 1991.
 7. K. Naumowicz, Turystyka. Zagadnienia teoretyczne. Skrypt dla studentów kierunku ekonomika i organizacja obrotu towarowego i usług. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1990.
 8. Turystyka, red W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Kompendium wiedzy o turystyce. Red. G. Gołembski. PWN, Warszawa 2002.
 10. V. T. C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja PromocjiTurystyki, Warszawa 1996.
 11. W.W. Gaworecki, Turystyka. PWE, Warszawa 2003.
 12. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 13. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania iperspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 14. J. Ch. Holloway, The Business of Tourism, Prentice Hall, London 2009.
 15. W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, AlBis, Kraków 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu