BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska Krystyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Europie: przeszłość, stan obecny, przyszłość
PPP Development in Europe: Past, Current State and Future
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 365, s. 11-20, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Infrastruktura, Inwestycje
Public-Private Partnerships (PPP), Infrastructure, Investment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Na całym świecie problemy nieodpowiedniej lub niedostatecznej infrastruktury są dla władz publicznych dużym wyzwaniem. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) przeżywa obecnie swój renesans porównywalny z sytuacją z czasów rewolucji przemysłowej. Partnerstwo jest coraz częściej stosowane z uwagi na rosnące potrzeby w zakresie rozwoju i utrzymania istniejącej infrastruktury publicznej oraz zwiększające się niedobory zasobów publicznych. Samo partnerstwo nie jest rozwiązaniem nowym, przez wieki przewijało się w różnych krajach i sektorach infrastruktury z różnym nasileniem uzależnionym od sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej. Nie jest rozwiązaniem idealnym; powoduje wiele problemów wynikających głównie z konieczności zabezpieczenia publicznej funkcji obiektów i sieci infrastrukturalnych. W artykule dokonano oceny rozwoju rynku PPP w Europie ze zwróceniem szczególnej uwagi na podobieństwa historyczne oraz cechy szczególne partnerstwa.(abstrakt oryginalny)

Public-private partnership (PPP) outlives its renaissance which can be compared to industrial revolution times. PPP has been more often applied because of the rising needs of new and the maintenance of existing infrastructure and increasing deficits of public resources. The article is aimed to assess PPP market development in Europe with emphasizing historical similarities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Practical Guide to PPP in Europe, 2nd ed., M. Button (red.), City & Financial Publishing, Surrey 2008.
 2. Bishop M., Kay J. Mayer C., Privatization and Economic Performance, Oxford University Press, Oxford 1994.
 3. Cameron R., Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1996.
 4. Co zmienić, by rozwinąć partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce, Fundacja FOR, DLA PIPER, FREE, Warszawa 2008.
 5. Desiderio M., Public Private Partnerships, French practices and evolutions, http://en.transport-expertise. org/index.php/2008/02/26/public-private-partnerships z 22.11. 2008
 6. EPEC List of EU Grant/Loan Blended Projects, EU Funds in PPPs. Project Stocktake and Case Studies, EPEC 2012, Annex 1.
 7. Farrell S., Financing European Transport infrastructure. Policies and Practice in Western Europe, Palgrave, London 1999.
 8. Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships, United Nations Economic Commission for Europe, Geneva 2008.
 9. Herbst I., Koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego, IX Doroczny Europejski Szczyt PPP, Warszawa 2009.
 10. HM Treasury, PFI: Meeting the Investment Challenge, UK: The Stationery Office 2003.
 11. Inderst G., Private Infrastructure Finance and Investment in Europe, EIB Working Paper 2/2013.
 12. Jacobson Ch.D., Tarr J.A., Ownership and Financing of Infrastructure. Historical Perspectives, Carnegie Mellon University 1993.
 13. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1984.
 14. Klein M., Roger N., Back to the Future, The Potential in Infrastructure Privatization. Public Policy for the Private Sector, World Bank, FPD Note No. 30, November 1994.
 15. Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Historia gospodarcza Polski XIX i XX w., Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
 16. Levy S.M., Build, Operate, Transfer. Paving the Way for Tomorrow's Infrastructure, John Wiley & Sons Inc. 1996.
 17. Market Update. Review of the European PPP Market. EPEC 2010-2013.
 18. Renda A., Schrefler L., Public-private partnerships models and trends in the European Union, Brussels 2006: European Parliament, IP/A/IMCO/SC/2005-161.
 19. Rusiński W., Rozwój gospodarczy ziem polskich w zarysie, Książka i Wiedza, Warszawa 1973.
 20. UK National Audit Office, PFI: Construction Performance, Controller and Auditor General HC 371, 2003.
 21. Walker C. Smith A.J., Privatized Infrastructure: The Build Operate Transfer Approach, Thomas Telford Publ., London 1995.
 22. Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny Polityka Regionalna, styczeń 2003.
 23. Yescombe E.R., Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowanie, Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.365.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu