BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur-Wierzbicka Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza komparatywna poziomu zaawansowania w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w krajach Unii Europejskiej
The Comparative Analysis of Advancement Level in the Realization the Sustainable Development in UE Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 371-383, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Analiza porównawcza
Sustainable development, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena poziomu zaawansowania realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w krajach Unii Europejskiej. Realizacji celu pracy podporządkowano cztery zadania badawcze. W artykule przybliżono kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju, zwracając uwagę na jego pomiar obowiązujący w UE. W ramach realizacji przyjętych zadań badawczych skonstruowano wskaźnik syntetyczny, przeprowadzono analizę jego kształtowania się w krajach UE w latach 2004-2010 oraz ukazano dynamikę jego zmian. Dokonano także grupowania krajów podobnych ze względu na kształtowanie się poziomu wskaźnika syntetycznego. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu oraz bazy danych Eurostatu. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is estimation the advancement level in the realization the sustainable development in UE countries. The four study tasks have been subordinated to the main aim of this work. The issues of sustainable development have been shown in this article, particularly with attention on measurement. Realization of the main study tasks has been done e.g. the synthetic rate has been created. The analysis of its creating in UE countries 2004-2010 has been done, with the dynamic of its changes also the share of UE countries with similar creating of synthetic level has been made. The study literature and Eurostat data have been used in this work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bojarski W. (1988), Koncepcja badań nad zharmonizowanym rozwojem społecznogospodarczym z poszanowaniem dóbr przyrody, Biuletyn Komitetu Ochrony Środowiska PAN, Wrocław-Warszawa.
  2. Ekonometria - metody i analiza problemów ekonomicznych, red. K. Jajuga, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1999.
  3. Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
  4. Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
  5. Sobczyk M. (2006), Statystyka. Aspekty praktyczne i teoretyczne, Wyd. UMCS, Lublin.
  6. Sustainable Development in the European Union. Eurostat Statistical Books (2011), Publications Office of the European Union, Luxembourg.
  7. www. epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators (5.06.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu