BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekut Marlena (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Komparatywna analiza wydatków na odzież i obuwie w europejskich gospodarstwach domowych
A Comparative Analysis of Households Expenditure on Clothingand Footwear in the European Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 385-396, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Konsument, Wydatki gospodarstw domowych, Odzież, Obuwie, Analiza porównawcza
Consumer, Household expenditures, Clothing, Shoes, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany w wydatkach na odzież i obuwie w europejskich gospodarstwach domowych. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem metod skupień - Warda i k-średnich. W wyniku przeprowadzonego badania utworzono skupienia gospodarstw domowych o podobnym udziale wydatków na odzież i obuwie oraz podobnym tempie zmian tych wydatków w latach 1995-2012. Polska znajduje się w wśród krajów z relatywnie niskimi wydatkami na odzież i obuwie. Największe wydatki na odzież i obuwie ponoszono w Norwegii i Luksemburgu. Mieszkańcy Węgier, Republiki Czeskiej oraz Bułgarii, to osoby, które najmniej przeznaczają na odzież i obuwie. Największe dodatnie średnioroczne tempo zmian wydatków na odzież i obuwie zaobserwowano w Estonii, na Litwie, Łotwie, w Polsce i na Słowacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyze the household expenditure on clothing and footwear in the European countries. The research problems concern such issues as: an indication of the degree of differentiation and the rate of change in households expenditure on clothing and footwear in 1995-2012; a comparison of the expenditure on clothing and footwear and Clusters Analysis of European countries grouped by the similar share of clothing and footwear expenditure in the total expenditure of households. I used two clustering methods in the following study. The selection of the countries for cluster analysis was based on the value of the Tabular Accuracy Index. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ben-Shabat H., Moriarty M., Chandra V., Sojkowska E. (2012), Consumer Wealth and Spending: The $12 Trillion Opportunity, ATKearney, http://www.atkearney.com/.
 2. Europe in figures. Eurostat yearbook 2012. Eurostat statistical books (2012), European Commision, Bruksela.
 3. Evans I.S. (1977), The Selection of Class Intervals, "Transactions of the Institute of British Geographers. New Series", Vol. 2, No. 1.
 4. Final Consumption Expenditure of Households by Consumption [nama_co3_c], http://epp. eurostat.ec.europa.eu/ (dostęp 22.06.2014).
 5. Grzega U. (2013), Poziom życia ludności w Polsce i Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego. Wybrane zagadnienia, "Przegląd Zachodniopomorski", nr 3/2, s. 123-142.
 6. Kuśmierczyk K., Piskiewicz L. (2012), Konsumpcja w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, "Konsumpcja i Rozwój", nr 2, s. 78-93.
 7. Mazurek-Łopacińska K. (2001), Polscy konsumenci w drodze do Unii Europejskiej, w: Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a procesy integracji europejskiej, red. U. Janeczek, AE w Katowicach, Katowice.
 8. Niemczyk A. (2006), Wzory konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce iw wybranych krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 716, s. 5-23.
 9. MacQueen J. (1967), Some Methods for Classifi cation and Analysis of Multivariate Observations, Proceedings of the fifth Berkeley symposium on mathematical statistics and probability, Vol. 1, s. 281-297.
 10. Pasławski J. (2003), Jak opracować kartogram, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 11. Patrzałek W. (2012), Społeczne i ekonomiczne determinanty zachowań gospodarstw domowych na tle współczesnego kryzysu ekonomicznego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 31, s. 187-199.
 12. Piekut M. (2014), Wydatki na kulturę i rekreację w budżetach gospodarstw domowych Europejczyków, "Wiadomości Statystyczne", nr 5, s. 75-89.
 13. Piekut M. (2014), Wydatki na zdrowie w gospodarstwach domowych - porównanie międzynarodowe, "Ekonomia i Zarządzanie", nr 6 (1), s. 79-96.
 14. Sobczyk G. (2013), Zachowania konsumenckie w warunkach kryzysu (na przykładzie województwa lubelskiego), "Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia", nr 6 (1), s. 323-345.
 15. Ward J.H. (1963), Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function, "Journal of the American Statistical Association", Vol. 58, No. 301, s. 236-244.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu