BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciesielska Dorota (Warsaw School of Economics, Poland), Frąszczak Maciej (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Polish Foreign Direct Investments in the Light of the Investment Development Path Paradigm
Polskie zagraniczne inwestycje bezpośrednie w świetle paradygmatu rozwoju inwestycji
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 365, s. 21-40, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Inwestycje, Rozwój, Inwestycje zagraniczne, Internacjonalizacja, Inwestycje bezpośrednie
Investment, Development, Foreign investment, Internationalization, Direct investments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polska stopniowo przechodzi przez kolejne etapy zgodne z paradygmatem ścieżki rozwoju inwestycji. Świadczy o tym rosnąca liczba polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ich wartość zwiększyła się z 1 904 mln euro w 2000 r. do 43 644 mln euro w 2012 r. Zjawisko to odzwierciedla dążenie polskich przedsiębiorstw do wzmocnienia pozycji na rynkach zagranicznych oraz do pozyskania dostępu do nowych zasobów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie specyfiki polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle paradygmatu ścieżki rozwoju inwestycji w latach 1996-2012. W pierwszej części publikacji przedstawiono wyniki przeglądu literatury oraz założenia paradygmatu ścieżki rozwoju inwestycji. Druga część artykułu poświęcona jest empirycznej analizie polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także badaniu przebiegu ścieżki rozwoju inwestycji dla Polski.(abstrakt oryginalny)

According to the Investment Development Path paradigm (IDP), Poland is moving forward through the stages of internationalization, resulting in the growing value of Polish Outward Foreign Direct Investments (OFDI). Their stock has risen dynamically from EUR 1 904 million in 2000 to EUR 43 644 million in 2012. This new phenomenon reflects the desire of many Polish companies to strengthen their position in the regional, more distant markets, as well as to gain access to resources that they are lacking. The aim of this study is to present the current characteristic of Polish OFDI in the light of the IDP paradigm during the period 1996-2012. The analysis was performed taking into account the trends and patterns in other CEE countries. In the first part of the paper the results of the literature review as well as the theoretical framework for the IDP concept are presented. The second part of the article is devoted to an empirical analysis of the Polish OFDI and IDP of Poland which is based on the macro data from the period 1996-2012.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell M., Marin A., 2004, Where do FDI-related technology spillovers come from in emerging economies? An exploration in Argentina in the 1990s, "European Journal of Development Research", Vol. 16, No. 3, pp. 653-686.
 2. Boudier-Bensebaa F., 2008, FDI-assisted development in the light of the investment development path paradigm: Evidence from Central and Eastern European countries, "Transnational Corporations", Vol. 17, No. 1, pp. 38-68.
 3. Buckley P.J., Castro F.B., 1998, The investment development path: the case of Portugal, "Transnational Corporations", vol. 7 (1), pp. 115.
 4. Dunning J.H., 1981, Explaining the International Direct Investment Position of Countries: Towards a Dynamic or Developmental Approach, Weltwirtschaftliches Archiv 117, No. 1, pp. 30-64.
 5. Dunning J.H., 1986, The Investment Development Cycle Revisited, Weltwirtschaftliches Archiv 122, pp. 667-677.
 6. Dunning J.H., 2001, The eclectic (OLI) paradigm of international production: past, present and future, "International Journal of Economics and Business", No. 8 (2), pp. 173-190.
 7. Dunning J.H., Lundam M.L., 2008, Multinational Enterprises and the Global Economy, second edition, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.
 8. Dunning J.H., Narula R., 2002, The Investment Development Path Revisited, [in:] J.H. Dunning, Theories and Paradigms of International Business Activity. The Selected Essays of John H. Dunning, Vol. 1, Cheltenham, UK and Northhampton, MA: Edward Elgar, pp. 138-172.
 9. Dunning J.H., Narula R., 1996, The Investment Development Path Revisited: Some Emerging Issues, [in:] Foreign Direct Investment and Governments, eds. J.H. Dunning, R. Narula, Routledge, London, pp. 1-41.
 10. Durán J.J., Ubeda F., 2005, The investment development path of newly developed countries, "International Journal of the Economics of Business", Vol. 12 (1), pp. 123-137.
 11. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., 2009, Poland's Investment Development Path: in search of a synthesis, "International Journal of Economic Policy in Emerging Economies", Vol. 2, No. 2, pp. 153-174.
 12. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., 2010, Foreign direct investment of Central and Eastern European countries, and the investment development path revisited, "Eastern Journal of European Studies", Vol. 1, Issue 2, pp. 21-36.
 13. Hoesel R.V., 1999, New Multinational Enterprises from Korea and Taiwa, Routledge, London.
 14. Juan J., Úbeda D.F., 2005, The investment development path of newly developed countries, "International Journal of the Economics of Business", No. 12:1, pp. 123-137.
 15. Kalotay K., 2004, Outward FDI from Central and Eastern European Countries, "Economics of Planning", Vol. 37, Issue 2, pp. 141-172.
 16. Lee J., Slater J., 2007, Dynamic capabilities, entrepreneurial rent-seeking and the investment development path: The case of Samsung, "Journal of International Management", No.13 (3), pp. 241-257.
 17. Narula R., Guimon J., 2010, The investment development path in a globalised world: implications for Eastern Europe, "Eastern Journal of European, Studies", Vol. 1, Issue 2, December, pp. 5-19.
 18. Narula R., Dunning, J.H., 2000, Industrial development, globalization and multinational enterprises: New realities for developing countries, "Oxford Development Studies", Vol. 28, No. 2, pp. 141-167.
 19. OECD, 2013, FDI in figures, OECD, April.
 20. Radło M.J., Ciesielska D., 2013, Polska w pułapce średniego dochodu, Warszawa, Difin.
 21. Radło M.-J., 2012, Emerging multinationals and outward FDI development: case of Poland, "Eastern European Economics", No. 50 (2), pp. 59-84.
 22. Simões V.C., 2003, Outward foreign direct investment by Portuguese companies: Relevance and lessons for transition, [in:] Facilitating Transition by Internationalization, eds. M. Svetličič, M. Rojec M., Aldershot, Ashgate, pp. 29-48.
 23. Twomey M.J., 2000, A Century of Foreign Investment in the Third World, Studies in International Business and the World Economy, Routledge, p. 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.365.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu