BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rodzeń Daniel (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Uwarunkowania działań informacyjnych pośredników w obrocie nieruchomościami
Determinants of Information Operations of Real Estate Agents
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 397-409, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Informacja, Obrót nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Information, Real estate trade, Property turnover
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano identyfikacji i prezentacji wieloaspektowych uwarunkowań działań informacyjnych pośredników w obrocie nieruchomościami. Ze względu na interdyscyplinarny charakter zagadnienia, uwzględniono uwarunkowania w aspekcie ekonomicznym, technicznym, psychologicznym, socjologicznym, lingwistycznym oraz etycznym. Poznanie powyższych zagadnień umożliwia optymalizację działań informacyjnych, prowadzi do wzrostu ich efektywności oraz skuteczności. (abstrakt oryginalny)

The article presents a multifaceted determinants of information operation of real estate agents. Due to interdisciplinary nature of the issue, conditions like economic, technical, psychological, sociological, linguistic and ethical were taken into considerations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batko A. (2005), Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 2. Bralczyk J. (1996), Język na sprzedaż, Businessman Book, Warszawa.
 3. Cialdini R. (1998), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 4. Czerwiński A. (2011), Przemiany na rynkach informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 5. Forlicz S. (2008), Informacja w biznesie, PWE, Warszawa.
 6. http://klienci.masterplan.pl/telemarketing/kodeks_etyczny_smb.php (dostęp 5.05.2013).
 7. Kodeks Etyczny Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, http://wortal.masterplan.com. pl/telemarketing/kodeks_etyczny_smb.php (dostęp 25.09.2006).
 8. Nieruchomości w Polsce. Pośrednictwo i zarządzanie. Kompendium (2007), red. W.J. Brzesi, D. Cichoń, K. Jurek, B. Rogatko, Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa- Kraków.
 9. Oleński J. (2001), Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa.
 10. Psychologia ekonomiczna (2004), red. T. Tyszka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 11. Psychologia poznawcza w praktyce (2012), red. A. Falkowski, T. Zaleśkiewicz, PWN, Warszawa.
 12. Raudenr J., Psychosemantyka - realizm psychosemantyczny i jego wykorzystanie w komunikacji społecznej, http://www.polska- psychologia.edu.pl/konferencja/2006_06_24_ psychosemantyka_raudner.doc.
 13. Rodzeń D. (2014), Ekonomiczne aspekty działań informacyjnych podmiotów na rynkach nieruchomości, praca doktorska w maszynopisie, Opole.
 14. Standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami, Załącznik do komunikatu Ministra Infrastruktury z dn.18 marca 2009 r. (poz.14).
 15. Tyszka T. (1999), Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 16. Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U.1997, nr 115, poz. 741 z późn. zm., (stan prawny: 31 grudzień 2013 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu