BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarzyk Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Testowanie reakcji przedsiębiorstwa na ryzyko kursowe z wykorzystaniem metod Monte Carlo
Testing Enterprise Reaction to Currency Risk Using Monte Carlo Methods
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 365, s. 65-79, rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Ryzyko finansowe, Metoda Monte Carlo
Enterprise finance, Financial risk, Monte Carlo method
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podejmowanie reakcji w związku z ekspozycją na ryzyko kursowe może polegać między innymi na transferze ryzyka na rzecz innego podmiotu gospodarczego. Transfer odbywa się za pośrednictwem instrumentów pochodnych, najczęściej opcji walutowych. W zależności od sytuacji, można wykorzystać proste lub złożone strategie zabezpieczające. Rozwiązania złożone zakładają jednoczesne wystawienie i zakup kilku opcji walutowych. Część rozwiązań może mieć charakter toksyczny i wiązać się dla przedsiębiorstwa ze zwiększeniem ekspozycji na ryzyko kursowe. Strategie zabezpieczające można testować poprzez zastosowanie metod symulacyjnych z grupy Monte Carlo. Podejście symulacyjne w sposób przejrzysty i sugestywny wskazuje charakter testowanej strategii zabezpieczającej bezpośrednio na podstawie rozkładu prawdopodobieństwa kategorii finansowej podlegającej ochronie.(abstrakt oryginalny)

Responding to currency risk generally means transferring risk to another entity. Risk is transferred using proper derivatives, mainly currency options. Enterprises often use complex protective strategies which involve many currency options atthe same time. Some of the possible strategies may increase the exposition to currency risk. Toxic strategies can be identified and tested using Monte Carlo approach. Simulation provides a clear view of risk at the level of probability distribution of the financial category under protection.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski M., 2009, Anatomia i mechanizm działania wirusa wywołującego kryzys finansowy w Polsce czyli rzecz o asymetrycznych, złożonych instrumentach pochodnych w ujęciu mikro- i makroekonomicznym - wyniki badań naukowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Luty 2009, http://www.uek.krakow.pl/files/common/aktualnosci/AZIPv1.pdf (13.03.2014).
 2. Barczak S., Tworek P (red.), 2013, Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem działalności inwestycyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 3. Black F., Scholes M., 1973, The pricing of options and corporate liabilities, "The Journal of Political Economy", vol. 81, No. 3, s. 637-654.
 4. Brigo D., Dalessandro A., Neugebauer M., Triki F., 2007, A Stochastic Processes Toolkit for Risk Management, http://ssrn.com/abstract=1109160 (27.07.2014).
 5. Dębski W., 2014, Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa.
 6. Glasserman P., 2004, Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer, New York.
 7. Hull J., 1999, Opcje i kontrakty terminowe, WIG-PRESS, Warszawa.
 8. Jajuga K., 2007, Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa.
 9. Jajuga K., Jajuga T., 2012, Inwestycje, PWN, Warszawa.
 10. Krawczyk T., 2013, Modelowanie ryzyka inwestycyjnego, CeDeWu, Warszawa.
 11. Lu B., 2011, Monte Carlo simulations and option pricing, Undergraduate Mathematics Department, Pennsylvania State University, http://www.personal.psu.edu/alm24/undergrad/bingqianMonte- Carlo.pdf (27.07.2014).
 12. Vose D., 2008, Risk Analysis, John Wiley & Sons, West Sussex.
 13. Wilmott P., 2006, Paul Wilmott on quantitative finance, vol. 1, John Wiley & Sons, West Sussex.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.365.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu