BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kijek Arkadiusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Analiza zmienności indeksów branżowych GPW w Warszawie przy zastosowaniu modelu GARCH BEKK
Analysis of Volatility Linkages Among Sector Indices of Warsaw Stock Exchange by GARCH BEKK Model
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 365, s. 80-89, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Model GARCH, Giełda papierów wartościowych
GARCH model, Stock market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmienność stóp zwrotu z instrumentów finansowych określa poziom ryzyka inwestycyjnego z nimi związanego. Badania prowadzone na rynku finansowym potwierdzają, że wariancja stóp zwrotu z akcji na danym rynku zależy nie tylko od zmian na tym rynku, ale również od sytuacji na innych rynkach. Dlatego w artykule podjęto się analizy powiązań między zmiennością indeksów branżowych GPW w Warszawie przy wykorzystaniu wielowymiarowych modeli GARCH. W tym celu posłużono się modelem GARCH BEKK, który ze względu na jego uproszczoną specyfikację jest wygodnym narzędziem do badania zależności między zmiennością w systemie zmiennych. Oszacowanie parametrów modelu pozwoliło na ustalenie mechanizmów transmisji impulsów między sektorami gospodarczymi. Otrzymane wyniki potwierdzają ciągłe zmiany w czasie warunkowych wariancji i kowariancji między rozpatrywanymi indeksami branżowymi.(abstrakt oryginalny)

The level of investment risk associated with financial instruments is measured by volatility of their returns. The studies of financial market confirm the dependence of variance of stock return from the changes on the company's market as well as the situation on other markets. That is the main reason for conducting the analysis of linkages among the volatility of sector indices of Warsaw Stock Exchange by multivariate GARCH model. The estimation of parameters of BEKK model for sector indices enables the author to establish the mechanism of shock transmissions among economic sectors. The results of study confirm that the conditional variances and covariances among sector indices exhibit constant changes over time.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bollerslev T., 1986, Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, "Journal of Econometrics" 31, s. 307-327.
 2. Baillie R.T., Bollerslev T.,1995, On the interdependence of international asset markets, [w:] Global Portfolio Diversification, red. R. Aggarwal, D.C. Schrim, Academic Press, San Diego, CA 1995, s. 19-27.
 3. Bollerslev T., Engle R.F., Wooldridge J.M., 1988, A capital asset pricing model with time varying covariances, "Journal of Political Economy" 96, s. 116-131.
 4. Comte F., Lieberman O., 2003, Asymptotic theory for multivariate GARCH processes, "Journal of Multivariate Analysis", January, s. 61-84.
 5. Engle R.F., 1982, Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of the United Kingdom inflation, "Econometrica" 50, s. 987-1007.
 6. Engle R.F., Kroner F.K., 1995, Multivariate simultaneous generalized ARCH, "Econometric Theory", 11, s. 122-150.
 7. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 2013, Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa.
 8. Gradzewicz M., Growiec J., Hagemejer J., Popowski P., 2010, Cykl koniunkturalny w Polsce - wnioski z analizy spektralnej, "Bank i Kredyt", nr 5, s. 41-76.
 9. Kijek A, 2012, Optymalizacja struktury branżowej portfela inwestycyjnego na przykładzie gałęzi polskiego przemysłu przetwórczego, "Bank i Kredyt", nr 1, s. 79-102.
 10. Kijek A., 2013, Ryzyko sektorowe przemysłu przetwórczego. Modelowanie i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 11. Markowitz H., 1952, Portfolio Selection, "Journal of Finance" 7(1), March, s. 77-91.
 12. Markowitz H.,1959, Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investment, Yale University Press, New Haven.
 13. Minovic J.Z., 2009, Modeling Multivariate Volatility Processes: Theory and Evidence, "Theoretical and Applied Economics" 5(534), s. 21-44.
 14. Zivot E., Wang J., 2006, Modeling Financial Time Series with S-Plus, Springer Science and Business Media, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.365.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu