BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kitowski Jerzy (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Metodyczne aspekty ujęcia płynności finansowej w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Methodological Aspects of Approach to Liquidity in Methods for Assessing Financial Standing of an Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 365, s. 90-102, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Kondycja finansowa
Financial liquidity, Financial condition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera próbę krytycznego przeglądu metodycznych aspektów ujmowania płynności finansowej w syntetycznych metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa (w 12 metodach bankowych oraz 72 modelach dyskryminacyjnych i logitowych). Wskazano liczne przykłady uproszczeń metodycznych oraz niekonsekwencji w interpretacji wskaźników płynności finansowej. Krytycznie odniesiono się do powszechnie występującego zjawiska pomijania kryterium ich specyfiki branżowej. W objętych badaniem krajowych modelach logitowych i dyskryminacyjnych najczęściej wykorzystywano wskaźnik bieżącej płynności (w 26 modelach). Wskaźnik wysokiej płynności występuje tylko w 6, a wskaźnik płynności gotówkowej w zaledwie 2 modelach. Nieoczekiwanie aż w 20 omawianych modelach pominięto kryterium oceny płynności finansowej.(abstrakt oryginalny)

The article attempts to critically review the methodological assumptions of the liquidity analysis in the synthetic methods for assessing the financial standing of an enterprise (in 12 bank methods and in 72 discriminatory and logit models). It shows numerous methodological simplifications and inconsistencies in interpretation of liquidity indicators. A critical reference has been made to the commonly occurring phenomenon of neglecting the criterion of their branch differences. In the survey of the national discrimination and logit models, most commonly the current ratio has been used (26 models). Quick ratio is used only in 6, and the cash flow ratio in just two models. Surprisingly, in as many as 20 models liquidity ratios have been neglected.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Capiga M., Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2006.
  2. Czarny B., Pozytywizm i falsyfikacjonizm a sądy wartościujące w ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
  3. Gołębiowski G., Skuteczność bankowego systemu punktowej oceny przedsiębiorstw oraz stosowanych norm, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 1042, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
  4. Kitowski J., Analiza finansowa firm, Wydawnictwo Filii UMCS, Rzeszów 1997.
  5. Kitowski J., Próba oceny wiarygodności diagnostycznej bankowych metod badania kondycji finansowej przedsiębiorstw, [w:] Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw,red. S. Wrzosek, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 172, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
  6. Kitowski J., Próba weryfikacji wiarygodności diagnostycznej narzędzi analizy ekonomicznej (w świetle krajowej literatury przedmiotu), [w:] Współczesne problemy analizy ekonomicznej, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010.
  7. Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
  8. Nowak M., Ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego. Poradnik bankowca, Wydawnictwo BODiE, Poznań 2002.
  9. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  10. Wiatr M.S., Systemowe aspekty badania zdolności kredytowej (na przykładzie Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w Warszawie), "Bank i Kredyt" 1994, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.365.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu