BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śpiewak-Szyjka Monika (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Specyfika zarządzania nieruchomościami wojewódzkimi
Management of Properties Owned by Voivodeships Specific Character
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 437-445, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Nieruchomości publiczne, Nieruchomości, Efektywność zarządzania, Zarządzanie nieruchomościami
Public real estate, Real estate, Management effectiveness, Real estate management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem analizy jest ocena efektywności zarządzania zasobami nieruchomości będących własnością województw. Rozważania teoretyczne koncentrują się na przedstawieniu specyfi ki zarządzania nieruchomościami publicznymi. Część empiryczna przedstawia najważniejsze formy gospodarowania nieruchomościami oraz efekty zarządzania w postaci wpływów do budżetu województwa. Pozwoli to określić poziom dochodów i wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami wojewódzkimi. Przeprowadzona analiza daje odpowiedź na pytania dotyczące kierunku prowadzenia polityki ekonomicznej względem nieruchomości wojewódzkich. Zakres czasowy badań obejmuje lata 2008-2013. (abstrakt oryginalny)

The analysis is an assessment of the effectiveness of management of properties owned by voivodeships. Theoretical considerations are focused on presenting the specifi cs of public property management. The empirical part presents the main forms of property management and effects of management as an income to the budget of the region. This will determine the level of income and expenses related to properties in the voivodeship. The analysis gives answers to questions about the direction of economic policy in regards of regional properties management. The time range of research covers the period of 2008-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Białopiotrowicz G. (2010), Psychologia sprzedaży nieruchomości, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
  2. Dylewski M., Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj B. (2006), Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Kotler P. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa.
  4. Radwański Z., Panowicz-Lipska J. (2001), Zobowiązania - część szczegółowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  5. Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J. (2006), Gospodarka nieruchomościami, Wydawnictwo Gall, Katowice.
  6. Zarzecki D. (2001), Zarządzanie finansami - cele - organizacja - narzędzie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu