BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perenc Józef (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ocena przemian infrastruktury transportowej - od SPOT(2004-2006) do osi rozwojowych (2007-2013)
Evaluation of the Transport Infrastructure Transformations from SOPT (2004 - 2006) to Developmental Axes (2007 - 2013)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 282-310, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Infrastruktura transportu
Transport infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autor przedstawił wpływ stanu i rozwoju infrastruktury transportu na rozwój, aktywność i zdolność do absorpcji inwestycji w polityce regionalnej. Infrastruktura może być swoistym drogowskazem dla rozwoju kraju i regionów. W artykule omówiono dwie główne fazy rozwoju: a) Infrastruktura w ramach SPOT - Transport - Gospodarka Morska w latach 2004-2006; b) Kierunki rozwoju infrastruktury na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Rozwoju. (abstrakt oryginalny)

In the article the author presented the impact of the condition and development of transport infrastructure on development of investment, its activity and its ability to be absorbed into the regional policies. The infrastructure may be a sort of a guide post for the development of the country and its regions. In the article, two main phases of infrastructure development were discussed: a) Infrastructure within SOPT (Sectoral Operational Programme Transport): Maritime Economy in years 2004-2006, b) Directions of infrastructure development for 2007-2013 framed in the National Strategy for Regional Development. The article ends with examples of correct influence of the infrastructure on the regional policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Banister; J. Berechman: Transport investment and economic development UCLPres, London 2000.
  2. M. Bąk; J. Burnewicz: Innowacyjne finansowanie transportu "Problemy ekonomiki transportu Nr 2/2004.
  3. Narodowa Strategia Rozwoju na lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
  4. M. Nowicki: Jak integracja z UE wpłynie na Polskie regiony, Gdańsk 2003.
  5. K. Kuciński: Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność, SGH Warszawa 2001.
  6. Program operacyjny "Infrastruktura i Środowisko", MRR, Warszawa 2006.
  7. SPO Transport - Gospodarka Morska na lata 2004-2006, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2002.
  8. J.Perenc: Marketing w warunkach zliberalizowanego rynku transportowego, w pracy zbiorowej pod red. B.Liberadzkiego:" Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej, Warszawa-Poznań 2007.
  9. M. Ratajczak: Infrastruktura w gospodarce rynkowej, AE Poznań 1999,
  10. T. Rephann: Higwahy investment and regional economic development, Urban Studies W. Tarczyński i A. Mikołajczyk: Polityka regionalna, Gdańsk 2001 30(2)1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu