BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turczak Anna (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie), Zwiech Patrycja (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Optymalizacja lokalizacji dla nowopowstałego obiektu
Optimization of Location for Newly Established Facility
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 447-461, rys., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Modele matematyczne, Optymalizacja
Real estate, Mathematical models, Optimalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie metody wyboru lokalizacji nowego obiektu oraz wykazanie jej przydatności w praktyce. Proponowany sposób może zostać wykorzystany do porównania kilku wariantów lokalizacji nowopowstałego zakładu produkcyjnego, centrum dystrybucji, sklepu detalicznego, hurtowni czy magazynu. Przy wyborze umiejscowienia nowego obiektu należy uwzględnić wiele różnych czynników, które będą miały wpływ na jego przyszłą działalność, ale przede wszystkim powinno się brać pod uwagę jego odległość od źródeł zaopatrzenia i rynków zbytu. W artykule wykazano, że średnia ważona odległość jest miarą, która może służyć porównaniu kilku wariantów zlokalizowania projektowanego obiektu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present a method of choosing a location of a new facility and to prove its usefulness in practice. The suggested method can be used to compare several variants of location of a newly established manufacturing facility, distribution centre, retail store, wholesale or warehouse. When a location of a new facility is being selected, many different factors should be taken into account that will affect the future operations of the facility. Above all the distance from sources of supply and sales markets has to be taken into consideration. The article shows that the weighted average distance is a measure that can be used to compare several options of location of a newly established facility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D. (2005), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 2. Becker A., Hącia E., Kondratowicz-Pozorska J., Machowska-Szewczyk M. (2004), Badania operacyjne, Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin.
 3. Bielecka A. (2001), Statystyka w zarządzaniu. Opis statystyczny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
 4. Brzeziński M. (2006), Logistyka w przedsiębiorstwie, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 5. Freund J.E, Perles B.M. (2007), Modern Elementary Statistics, Pearson Prentice Hall, United States of America, Upper Saddle River, New Jersey.
 6. Gołembska E. (2006), Podstawy logistyki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź.
 7. Gorecki M., The Optimal Business Location Model, "Durham Paper. Urban Economics" 2010, No. 245. http://sites.duke.edu/urbaneconomics/fi les/2010/11/Gorecki_Econ245_DurhamPaper. pdf, (dostęp 14.12.2014).
 8. Grzybowska K. (2009), Podstawy logistyki, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 9. Jasiński Z. (2005), Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków.
 10. Klose A., Drexl A. (2004), Facility location models for distribution system design, "European Journal of Operational Research", http://web.stanford.edu/class/msande312/restricted/ klos04facility.pdf, (dostęp 13.12.2014).
 11. Kompendium wiedzy o logistyce (2006), red. E. Gołembska, PWN, Warszawa.
 12. Kozarzewski R., Matuszewski W., Zacharski J. (2000), Matematyka dla ekonomistów. Część 2, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Warszawa.
 13. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (1995), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 14. Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001.
 15. Logistyka. Teoria i praktyka (2011), red. S. Krawczyk, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 16. Milewski D. (2013), Relacje procesów logistycznych jako czynnik efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 17. Pierścionek Z. (1996), Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa.
 18. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z. (2008), Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 19. Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1996), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 20. Sydsæter K., Hammond P.J. (1995), Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall, United States of America, Upper Saddle River, New Jersey.
 21. Śliwczyński B. (2008), Planowanie logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 22. Weber A. (1909), Über den Standort der Industrien, Mohr, Tübingen.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu