BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Purczyński Jan (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wybrane problemy stosowania trendu wielomianowego w prognozowaniu gospodarczym
Chosen Issues of Applying the Polynomial Trend in Economic Forecasting
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 324-339, rys.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Prognozowanie
Forecasting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jak wynika z rozpatrzonych przykładów, wykorzystanie trendu wielomianowego (trzeciego i czwartego stopnia) stwarza zagrożenie polegające na tym, że przy dobrym dopasowaniu linii trendu do obserwacji (mała wartość współczynnika zmienności) może prowadzić do prognoz obarczonych istotnym błędem ex post. Można postawić zarzut, że przykłady dobrano tendencyjnie - co jest prawdą. Autor chciał zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo związane ze stosowaniem trendu wielomianowego w procesie predykcji.(fragment tekstu)

In this paper the usefulness of polynomial trend in forecasting economic phenomena was examined. Much of attention was focused on the polarization of opinions presented in the field literature concerning the usefulness of polynomial trend in the process of prediction. Based on the examples examined in the paper, the usefulness of linear and parabolic trends in the process of economic forecasting was ascertained. However, the application of polynomial trend (of third and fourth order) poses a threat that with a good fit of a trend line to observations (small value of changeability coefficient) it may lead to forecasts burdened with a substantial ex post error. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Milo W. (red).: Prognozowanie i symulacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,Łódź, 2002.
 2. Lange O. Wstęp do ekonometrii, [w:] Lange O. Dzieła, t.5 PWE, Warszawa, 1976.
 3. Tintner G.: Econometrics, Wiley, New York, 1952.
 4. Johnson N., Leone F.: Statistics and Experimental Design., Vol. 1, Wiley, New York, 1977.
 5. Hozer J. (red).: Statystyka. Część II. Wnioskowanie statystyczne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1994.
 6. Zeliaś A. Pawełek B. Wanat S.: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 2003.
 7. Cieślak M. (red).:Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.
 8. Pawłowski Z.: Prognozowanie gospodarcze, PWN, Warszawa,1973.
 9. Czyżycki R., Hundert M., Klóska R.: Wybrane zagadnienia z prognozowania,Wydawnictwo Economicus, Szczecin 2006.
 10. Purczyński J.: Wybrane aspekty prognozowania z wykorzystaniem trendu wykładniczego, Przegląd Statystyczny R. LV -Zeszyt 1,2008, str. 43.
 11. Nowak E. (red): Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu