BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrzosek Michał (Politechnika Warszawska), Budzyński Tomasz (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Analiza opłacalności przekształcenia gruntów rolnych na działki budowlaneniekomercyjnymi
The Analysis of the Profitability of the Transformation of Agricultural Land Into Building Plots
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 463-474, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Grunty rolne, Nieruchomości gruntowe, Inwestycje w nieruchomości
Arable land, Ground real estate, Investments in real estate
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono procedurę przekształcenia gruntów rolnych na działki budowlane oraz analizę opłacalności takiego przekształcenia na konkretnym przykładzie gruntu rolnego zlokalizowanego w gminie Dębe Wielkie. Analizie poddano dwa scenariusze. W pierwszym założono, że inwestor dokona zakupu gruntu rolnego z wykorzystaniem środków własnych. W drugim natomiast - iż wykorzysta w tym celu finansowanie zewnętrzne w postaci kredytu hipotecznego. W obliczeniach uwzględniono koszty związane z procedurą przekształcenia oraz kwestie podatkowe. W scenariuszu obejmującym zakup gruntu rolnego z wykorzystaniem kredytu hipotecznego uwzględniono także koszty związane z finansowanie zewnętrznym. Na koniec porównano rentowność analizowanej inwestycji z alternatywnymi, bezpiecznymi formami inwestowania, tj. obligacjami Skarbu Państwa, lokatami bankowymi oraz inwestowaniem w mieszkania na wynajem. (abstrakt oryginalny)

The objective of this article is a presentation of the process of the transformation of agricultural land into building plots and analysis of the profi tability of such a transformation by using a specifi c example of agricultural land located in the Dębe Wielkie commune. Two scenarios were analysed. In the fi rst one, it was assumed that the investor would purchase agricultural land using their own funds. In the second one, it was assumed that the investor would use for this purpose external fi nancing in the form of a mortgage. The calculations take into account the costs associated with the transformation process and tax issues. In the scenario involving the purchase of agricultural land by means of a mortgage the calculations also include the costs associated with external fi nancing. At the end of the article, profi tability of the analyzed investment and the alternative, safe forms of investment, such as Treasury bonds, bank deposits and investment in rental housing were compared. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cymerman R., Bajerowski T., Kryszk H. (2006), Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyd. Educaterra, Olsztyn.
  2. Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami (2010), red. R. Cymerman, wyd. Educaterra, Olsztyn.
  4. Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2013, poz. 1205 - tekst jednolity z późn. zm).
  5. Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014, poz. 518 - tekst jednolity z późn. zm.).
  6. Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 - tekst jednolity z późn. zm).
  7. www.bankier.pl/finanse/kredyty/mieszkaniowe.
  8. www.finanse.egospodarka.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu