BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolska Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Etyka w polskim biznesie - moda czy konieczność?
Ethics in the Polish Business - the Fashion or the Necessity?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 474-483, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Etyka biznesu
Business ethics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawową ideą artykułu jest wskazanie, jak ważną kwestią jest przestrzeganie zasad etycznych i jak wiele korzyści można osiągnąć, gdy działania te mają charakter ponadindywidualny i ponadpartykularny, lub też jak wiele strat może ponieść gospodarka i społeczeństwo polskie, gdy publiczne powinności zostają zastąpione interesami grupowymi lub indywidualnymi. Obok dywagacji teoretycznych, które powinny być zawsze immanentną częścią każdego opracowania naukowego, rozważania dotyczące zagadnień związanych z etyką w biznesie nawiązują również do przykładów mających odniesienie w polskiej gospodarce.(abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is to point out that acting accordingly to the ethical rules is a vital matter and, most of all, it allows to gain a substantial profit - assuming that the actions are non individual-centered. On the other hand if public responsibilities will be substituted by the needs of individuals or particular groups, Polish economy and society shall generate losses. Along theoretical considerations, being the necessary part of each scientific research, the Author examines that issue basing of some crucial examples taken from the Polish economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Etyka biznesu. Red. J. Dietl, W. Gacparski. PWN, Warszawa 1999.
  2. Gasparski W.: Etyczna infrastruktura działalności gospodarczej. PWE, Warszawa 2006.
  3. Jackson J.: Biznes i moralność. PWN, Warszawa 1999.
  4. Kołodko G. W.: Etyka w nauce ekonomii i w polityce gospodarczej. PWE, Warszawa 2006.
  5. Mazurkiewicz P., Biały A.: Nie zależy nam na etyce firm. "Rzeczpospolita" 2010, nr 53 (8564).
  6. Sadowski Z.: Eseje o gospodarce. PTE. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.
  7. Sójka J.: Ekonomia i etyka. Szkic metodologiczny. PWE, Warszawa 2006.
  8. Sternbeg E.: Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu. PWN, Warszawa 1998.
  9. Środa M.: Przedmowa do wydania polskiego w: J. Jackson: Biznes i moralność. PWN, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu