BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Załoga Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Polityczna wizja rozwoju rynku usług transportowych Unii Europejskiej
Political Vision of the Transport Services' Market Development of the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 498-506, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Rynek usług transportowych, Transport
Transport market, Transport
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rynek usług transportowych UE odczuwa wiele pozytywnych efektów liberalizacji i deregulacji. Doświadczenie wskazuje jednak, że w przypadku transportu i - można sądzić - innych sektorów gospodarczych o charakterze sieciowym i infrastrukturalnym liberalizacja uruchamia potrzebę ponownej regulacji, szczególnie wobec zobowiązań w zakresie ochrony środowiska. Należy także zauważyć, że wraz z rozszerzaniem się UE pojawiają się nowe problemy, które weryfikują politykę liberalizacji rynku i wskazują obszary koniecznej obecności państwa. Jedną z istotnych barier w wykorzystaniu pełnego potencjału rynku wewnętrznego są opóźnienia we wdrażaniu prawa wspólnotowego. To powoduje, że Europa nadal pozostaje rozczłonkowana na oddzielne rynki krajowe. Obecny kryzys gospodarczy i obserwowana pokusa działań protekcjonistycznych niektórych krajów może pogłębić zjawisko dyferencjacji w obszarze wspólnego rynku UE.(fragment tekstu)

EC common transport policy has been realized by over 50 years. Basic objective of that policy-creation of common transport market is going to be fully reached. Liberalization and deregulation have contributed to many positive market aspects and developing processes but it has also called for new regulation policy tools. In the paper the opinion on the EU transport policy has been presented as well as issues for new transport policy for perspective 2011-2020.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Communication form the Commission to the Council and the European Parliament. Keep Europe moving-sustainable mobility for our continent. Mid-term review of the European Commission's 2001 White Paper. Brussels, 22.06. 2006. COM(2006)314 final.
  2. Report on the public consultation on the Transport White Paper. EC, Brussels 2006.
  3. Załoga E.: Wspólny rynek usług transportowych Unii Europejskiej - oczekiwania i efekty. W: Transport a Unia Europejska. Polski transport w europejskiej perspektywie. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
  4. Zrównoważona przyszłość transportu. W kierunku systemu transportowego zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi. Komisja Europejska, Luxemburg 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu