BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Załęczna Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Prawo użytkowania wieczystego w kontekście sporów o aktualizację opłaty rocznej
Perpetual Usufruct in the Context of Annual Fees Updating Dispute
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 475-488, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Użytkowanie wieczyste, Nieruchomości, Aktualizacja opłaty rocznej
Long-term lease, Real estate, Updating the annual fee
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę procesu sporu w wypadku aktualizacji wysokości opłaty rocznej płaconej przez użytkownika wieczystego. Autorka przedstawiła zarys pochodzenia prawa użytkowania wieczystego, a następnie określiła jego podstawowe cechy i znaczenie dla dochodów wybranych miast. Na tym tle dokonała analizy procesu aktualizacji wysokości opłaty rocznej w sensie teoretycznym, a następnie przeniosła swoje rozważania na grunt praktyczny. W badaniu wykorzystano dane statystyczne udostępniane przez GUS, sprawozdania Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz stworzoną bazę spraw sądowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of the process of dispute in case of updating the annual fee paid by the perpetual user. The author outlined the origin of the right of perpetual usufruct, and then define its basic features and importance for the revenue in selected cities. Having this background the author analyzes the process of updating the annual fee in a theoretical sense, then she transfers it to the ground of practical considerations. The study is based on statistical data provided by the Central Statistical Office, the reports of Municipal Boards of Appeal and own database of court cases. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cioch H. (2003), Prawo wieczystego użytkowania de lege lata i de lege ferenda, "Rejent", nr 5.
 2. Gniewek E. (2004), O przyszłości użytkowania wieczystego, "Rejent", nr 9.
 3. Ignatowicz J. (1994), Użytkowanie wieczyste de lege ferenda. Księga Pamiątkowa ku czci Prof. T. Dybowskiego, "Studia Iuridica", nr 21.
 4. Kałkowski L., Dudek J. (2013), 23 lata polskiego rynku nieruchomości. Monitoring za lata 1990-2012, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 5. Kokot S. (2009), Ekonomiczne zagadnienia użytkowania wieczystego w gospodarce nieruchomościami gmin, "Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński", nr 748.
 6. Podleś P. (2005), Głos w dyskusji nad przyszłością użytkowania wieczystego, "Przegląd Sądowy", nr 10.
 7. Sobolewski P. (2011), W sprawie przyszłości użytkowania wieczystego, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu", nr 1 (29), s. 9-30.
 8. Warciński M. (2011), O projekcie usunięcia użytkowania wieczystego ex lege z systemu prawa rzeczowego, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu", nr 1 (29), s. 31-40.
 9. Woźniak C. (2006), Użytkowanie wieczyste, C.H. Beck, Warszawa.
 10. Wyrok TK z 6 maja 2008, sygn. akt SK 49/04, Dz.U. nr 82, poz. 502.
 11. Wyrok TK z 26 stycznia 2010, sygn. akt SK 9/08, OTK-A ZU 2010, nr 1, poz. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu