BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wronka Jerzy (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Podatność transportowa ładunków - zapomniana kategoria ekonomiczna?
Transport Susceptibility of Cargoes' - Forgotten Economic Category?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 484-496, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Transport, Przewozy towarowe
Transport, Cargo transportation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cechy i właściwości ładunków narzucają przewoźnikowi szereg warunków, od dotrzymania których w dużej mierze zależy jakość procesu transportowego, a nawet niekiedy celowość jego wykonania. Dlatego tak istotna jest znajomość ładunku, która umożliwia wybór odpowiedniej gałęzi i środka transportowego oraz dobór odpowiedniego sposobu wykonania czynności ładunkowych i sposobu zabezpieczenia ładunków w trakcie przewozu. Podatność transportowa ładunków stanowi więc ważne kryterium wyboru właściwych technologii przewozu i przeładunku oraz gałęzi i środków transportu, jak również organizacji i realizacji całego procesu transportowego. W artykule przedstawiono podstawowe aspekty podatności transportowej ładunków, w tym m.in. pojęcia i definicje oraz kryteria klasyfikacji i podziału. Scharakteryzowano trzy rodzaje podatności transportowej: naturalną, techniczną i ekonomiczną oraz podatność ładunkową. Pomimo odrębności podstawowych pojęć podatności transportowej ładunków istnieje między nimi ścisły związek, ponieważ naturalna i techniczna podatność transportowa ładunku w znacznym stopniu decyduje o kształtowaniu się kosztów przewozu i tym samym o podatności ekonomicznej. Omówiono również podstawową klasyfikację ładunków według kryteriów analizowanych podatności, jak również scharakteryzowano podatność ładunków na technologie intermodalne według międzynarodowej klasyfikacji NST/R.(abstrakt oryginalny)

Cargoes' susceptibility to transport is of crucial importance for transport operator in choosing the right transport and transshipment technologies, modes and means of transport as well as organization and performance of the whole transport process. Each cargo posses individual characteristics and physical, chemical, biological and other features, they determinate i.a. the level of its resistance on transport conditions and transport effects, i.e. transport's susceptibility. Cargoes' susceptibility to transport consist of three kinds of susceptibility, i.e.: transport susceptibility (covering natural, technical and economical susceptibility), cargoes' susceptibility and storage's susceptibility. It means, that specific cargo has different levels of susceptibility, e.g. small natural susceptibility and at the same time high technical or economical susceptibility and vice versa, as well as small cargoes' susceptibility and high storage's susceptibility at the same time. The author, presents in this article the main issues concerning cargoes' susceptibility to transport, i.a.: concepts, ideas, types and classification. Moreover, there are also presented the main aspects of cargoes' classification with regard to its characteristics and internal features. Cargoes' susceptibility to intermodal transport technologies is presented at the end of the article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Madejski M., Lissowska E., Badania analityczne transportu samochodowego, WKiŁ, Warszawa 1975.
  2. Mendyk E., Ekonomika i organizacja transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2002.
  3. Mokrzyszczak H., Ładunkoznawstwo, WKiŁ, Warszawa 1985.
  4. Technologie transportowe XXI wieku, pod red. L. Mindura, Wydawnictwo Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa-Radom 2008.
  5. Wronka J., Transport kombinowany/intermodalny-teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu