BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziembicka Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza usług facility management w procesie zarządzania bezpieczeństwem przeciwpożarowym obiektów niemieszkalnych
Analysis of Facility Management Services in the Process of Fire Safety Management in Non-Residential Buildings
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 489-501, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Nieruchomości niemieszkaniowe, Ochrona przeciwpożarowa
Real estate, Real estate management, Non-housing real estate, Fire protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza usług Facility Management (FM) w procesie zarządzania bezpieczeństwem przeciwpożarowym obiektów niemieszkalnych. W prezentowanym badaniu dokonano oceny rynkowego udziału najważniejszych podmiotów branży przeciwpożarowej, funkcjonujących w Polsce - w oparciu o koncepcję FM. Na przykładzie trzech wybranych obiektów niemieszkalnych wykazano wzrost kosztów usunięcia szkód, powstałych w wyniku awarii lub pożaru - w ogólnym koszcie instalacji wraz z kosztem serwisu - w sytuacji nadmiernych oszczędności na etapie budowy i eksploatacji obiektów. Badanie produktów wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego (TU) pozwala stwierdzić, że liczba i jakość zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejących w obiekcie, wpływa na obniżenie wysokości składki z tytułu ubezpieczenia obiektu od ognia. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyse Facility Management (FM) services in the process of fire safety management in non-residential buildings. Among others, the market share of the most important fire safety sector entities existing in Poland has been verified based on the FM concept. On the example of three selected non-residential buildings, there has been examined the share of annual costs of service and maintenance in the costs of installation of a new fire protection system. The share of failure or fire damage repair costs in the general installation cost together with the service cost has been examined. On the example of a selected Insurance Company there has been analysed the infl uence of various fire protection devices installed in the building on decreasing fire insurance premiums. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Facility Management w obiektach biurowych. Jakość i zarządzanie w przestrzeni architektonicznej (1998), red. A. Niezabitowski, t. 2, Politechnika Śląska Wydział Architektury, Gliwice.
  2. Keith A. (1997), Facilities Management, E & Fn SPON, Imprint of Chapman & Hall, London.
  3. Pruszkowski L. (2010), Zarządzanie obsługą eksploatacyjną nieruchomości i obiektów technicznych, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock.
  4. Pruszkowski L. (2009), Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie. Koncepcja Facility Management, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock.
  5. Rymarzak M. (2009), Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
  6. Zarządzanie nieruchomościami (2000), red. E. Kucharska-Stasiak,Instytut Nieruchomości Valor, Warszawa.
  7. Zarządzanie nieruchomościami handlowymi (2014), red. I. Foryś, Poltex, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu