BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulczewski Grzegorz
Tytuł
Mała i średnia przedsiębiorczość w koncepcji ordoliberalizmu i liberalizmu społecznego
Small and Medium Entrepreneurship in Ordoliberalism and Social Liberalism
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 3, s. 31-50, tab.
Słowa kluczowe
Liberalizm, Społeczna gospodarka rynkowa (SGR), Małe i średnie przedsiębiorstwa
Liberalism, Social market economy, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ukazanie nie zawsze widocznych na pierwszy rzut oka problemów, z jakimi spotykają się osoby promujące MŚP, powinno stać się początkiem przemyślanej strategii wyrażania racji i interesów MŚP. Okazuje się, że nawet najlepiej sformułowane przekazy natrafiają na obojętność czy też ich rezultat jest daleki od oczekiwanego. Wiąże się to z uprzedzeniami, schematami pojęciowymi i ideologicznymi, w których trwa opinia publiczna i politycy. W niniejszym artykule zostały one ukazane i poddane krytyce. W dalszej części wskazano, że w tradycji niemieckiej myśli społecznej od dawna w sposób interesujący podejmowano temat MŚP. Wstępna analiza wykazała przede wszystkim przydatność obrony wolnej konkurencji i rozważań o roli MŚP w gospodarce rynkowej dokonanej przez ordoliberalizm i jego odmianę, czyli niemiecki liberalizm społeczny. (fragment tekstu)

The paper was inspired by a debate between entrepreneurs and social scientists on the problem of promotion of local SMEs. In this context, the aim of the paper is to demonstrate why such a promotion is not successful. Moreover, in the paper I attempt to form a critique of the ideologies that disregard SMEs (Darwinism, Marxism and neoliberalism) and to present two liberal ideologies alternative to neoliberalism: ordoliberalism and social liberalism, which may constitute a good starting point for bringing back the importance of SMEs into public life. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bookstaber R. M., Jak stworzyliśmy demona. Rynki, fundusze hedgingowe i ryzyko innowacji finansowych, Kurhaus, Warszawa 2012, s. 13.
 2. Darwin K., O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, PWRiL, Warszawa 1959-1960, http://www.wiw.pl/Biologia/Ewolucjonizm/TeoriaEwolucji/Esej.asp?base=r&cp=10&ce=1.
 3. Harvey D., Neoliberalizm. Historia katastrofy, Książka i Prasa, Warszawa 2008, s. 13.
 4. Marks K., Engels F., Dzieła, t. 4, Książka i Wiedza, Warszawa 1962, s. 7.
 5. Moszyński M., Zasady liberalnego ładu gospodarczego. Uniwersalizm czy specyficzność, IX Kongres Ekonomistów Polskich, s. 5, www.pte.pl/.../Moszyński%20Michał/Moszyński%20Michał%20-%20ZAS.
 6. Pysz P., Neoliberalizm/keynesizm versus ordoliberalizm a światowy ład gospodarczy, referat wygłoszony na konferencji PAN-RAS, Moskwa, 25-30.06.2012, s. 19, www.pte.pl/pliki/2/12/Piotr%20Pysz%20referat%20Moskwa.pdf.
 7. Rüstow A., Die Religion der Marktwirtschaft, Lit Verlag, Berlin 2009, s. 49.
 8. Szahaj A., Neoliberalizm to religia, rozmawiał A. Domosławski, "Gazeta Wyborcza" 20 stycznia 2007, http://wyborcza.pl/1,76498,3862752.html#ixzz311EQRVJ3.
 9. Toennies S., Die Liberale Kritik der Liberalismus, w: Rüstow A., Die Religion der Marktwirtschaft, Lit Verlag, Berlin 2009, s. 160.
 10. von Hayek F. A., Grundsätze einer liberalen Gesellscha#sordnung, Mohr Siebeck, Tübingen 2002, s. 74-79.
 11. von Hayek F. A., Rechtsordnung und Handelnsordnung. Aufsätze zur Ordnungsökonomik, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2003, s. 74-91.
 12. Wünsche H., Kapitalizm i społeczna gospodarka rynkowa: dwie sprzeczne koncepcje, "Zeszyt Naukowy" PTE 2002, nr 4, www.pte.pl/pliki/2/12/H.%20Wunsche.pdf.
 13. Zweig F., Zmierz czy odrodzenie liberalizmu?, Oficyna Liberałów, Warszawa 1980, s. 165-166.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.3.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu