BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnowski Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ewolucja systemów wspomagających zarządzanie. System ERP II jako wsparcie dla e-biznesu
Evolution of Management Information System. ERP II System as Support for E-Business
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 169-176, bibliogr.7 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Słowa kluczowe
Biznes elektroniczny, Systemy ERP, Zarządzanie
e-business, ERP system, Management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) tworzą najbardziej zaawansowaną grupę zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Systemy tej klasy wspierają kierowanie całym podmiotem gospodarczym oraz integrują wszystkie obszary jego działalności. Stanowią rozwiązanie informatyczne, które powstało w wyniku kilkudziesięciu lat ewolucji systemów wspierających zarządzanie. Przed powstaniem ERP istniały inne platformy, które ewoluując przeobrażały się w coraz to nowsze i bardziej zaawansowane rozwiązania. W wyniku rozwoju, na bazie istniejącego systemu, uzupełnianego o nowe funkcje i właściwości, stworzono nowy, który zawierał właściwości swego poprzednika. Każdy kolejny obejmował swoim zasięgiem i integrował coraz więcej funkcji przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)

Enterprise Resource Planning (ERP) is a strategic tool, which helps the company to gain competitive edge by integrating all business processes and optimizing available resources. Development of information technology, technical infrastructure and new business demands transformed ERP into ERP II system The first part of the paper explains the evolution of Management Information System and place emphasis on the role and importance of application of ERP system in business. Second part presents excepted development directions of ERP II system and its influence on e-business.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji: Komputer - przyjaciel czy wróg, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
  2. Emmett S., Warehouse Management. How to minimise cost and maximise value, John Wiley and Son, London 2005.
  3. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2005.
  4. Kisielnicki J.: MIS, Systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2008.
  5. Liautaud B.: e-Business Intelligence, Premium Technology, Warszawa 2003.
  6. Norek T.: Analiza funkcjonalności i prognozowane kierunki rozwoju systemów informatycznych klasy CRM, Zeszyty Naukowe US nr 544, Ekonomiczne Problemy Usług nr 35, Szczecin 2009.
  7. Parys T.: Rozwój systemu zintegrowanego MRP II, "Informatyka", 1999, Nr 5/99, s. 20-27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu