BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wankiewicz Bogdan (Starosta wałecki)
Tytuł
Miejsce samorządu terytorialnego w finansowaniu kultury fizycznej
The Local Government Place in Financing the Physical Culture
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 434-445, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Kultura fizyczna, Finansowanie sportu
Local government, Physical culture, Sports financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Świadczenie usług publicznych, również w kulturze fizycznej, należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. W świadczeniu tych usług kultura fizyczna odgrywa znaczącą rolę. Jej podstawowym celem jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie osób zamieszkujących określoną jednostkę samorządu terytorialnego. Finansowanie kultury fizycznej odbywa się z dochodów własnych i dochodów, które są przekazywane z budżetu państwa. Zgodnie z przyjętą Strategią Sportu do roku 2015 udziały w wydatkach samorządów terytorialnych wszystkich szczebli na kulturę fizyczną powinny osiągnąć 3% wydatków ogółem.(abstrakt oryginalny)

Provision of services, including physical culture, is the task of the local government units. In the provision of services physical culture plays the crucial role. It's basic aim is care of proper psychophysical development and health of the citizens of a particular local government's unit. Physical culture is financed by own income as well as by money from the country budget. According to the established sport strategy until the year 2015 local government units of all levels will devote up to 3% of their all expenses on physical culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmielnicki P: Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce - zagadnienia ustrojowe. Wydawnictwo MUNICIPIUM, Warszawa 2005.
  2. Owsiak S: (red.). Budżet władz lokalnych. PWE, Warszawa 2002.
  3. Pastwa M: Zarządzanie finansami instytucji sportowo - rekreacyjnych. Wyd. PKMS, Warszawa 2000.
  4. Wankiewicz B: Zarządzanie usługami publicznymi w kontekście kreowania rozwoju, w: Ekonomiczno - społeczne i organizacyjno - techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym, J. Olszewski (red.), Wydawnictwo Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2005.
  5. Wankiewicz B: Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
  6. Wankiewicz B: Czy partnerstwo lokalne jest skuteczną metodą rozwoju samorządności? Ekonomiczne i techniczne aspekty funkcjonowania i rozwoju regionalnego. Wyd. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin - Wałcz 2003.
  7. Wojciechowski E: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Wyd. Dyfin, Warszawa 2003.
  8. Zawicki M, Mazur S, Bober J: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym - najlepsze praktyki, Kraków 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu