BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żelazowski Konrad (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie cen gruntów rolnych w Polsce
Regional Differentiation of Agricultural Land Prices in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 531-542, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Grunty rolne, Ceny nieruchomości, Zróżnicowanie regionalne
Real estate, Arable land, Real estate prices, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ceny gruntów rolnych w Polsce w ciągu 10-lecia (2003-2012) wzrosły niemal 3,5-krotnie. Na zmianę trendu wzrostowego cen nie wpłynęły nawet perturbacje związane z globalnym kryzysem gospodarczym. Zauważalne jest jednak istotne zróżnicowanie regionalne funkcjonowania tego segmentu rynku nieruchomości. Celem artykułu jest identyfikacja różnic na poziomie cen gruntów rolnych na rynkach regionalnych oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy występujące różnice mają swoje uzasadnienie w odmiennych uwarunkowaniach rozwoju tych rynków? (abstrakt oryginalny)

Prices of agricultural land in Poland within 10 year period (2003-2012) soared over 3,5 times. It was one of the highest dynamics of price changes on all segments of real estate market. However noticeable differences in price levels can be observed on regional markets. The aim of the article is to identify regional differences in prices and their dynamics on agricultural land markets. It also verifies whether variation in land prices has its justification in market fundamentals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Buchowska M. (2012), Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na tendencje wzrostu cen gruntów rolnych w obrocie prywatnym na obszarze województwa małopolskiego, "Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum", nr 11 (4).
  2. Chmieliński P., Goraj L., Karwat-Woźniak B., Kowalski A., Sikorska A. (2009), Instrumenty oddziaływania Państwa na kształtowanie struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce; rola systemu ubezpieczenia społecznego rolników w kształtowaniu tej struktury. Stan obecny i rekomendacje na przyszłość oraz propozycje nowych rozwiązań dotyczących tego obszaru dla systemu ubezpieczeń rolników, Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  3. Clifton I.D., Spurlock S.B. (1983), Analysis of Variations in Farm Real Estate Prices over Homogeneous Market Areas in the Southeast, "Southern Journal of Agricultural Economics", No. 7.
  4. Gołębiowski B., Szczecińska B. (2010), Obrót ziemią rolniczą prowadzony przez Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR) w województwie zachodniopomorskim, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetin. Oeconomica", nr 277 (58).
  5. Kucharska-Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa.
  6. Laskowska E. (2011), Inwestowanie na rynku gruntów rolnych w Polsce, "Roczniki Nauk Rolniczych", Seria G, t. 98, z. 3.
  7. Pietrzykowski R. (2011), Kształtowanie się cen ziemi rolniczej ze względu na wybrane czynniki użytkowo-rynkowe, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 11 (26), z. 4.
  8. Sikorska A. (2005-2013), Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektyw, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
  9. Weil E. (2003), Ceny ziemi rolniczej w wybranych rejonach ziemi lubuskiej, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu