BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczuk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Funkcjonowanie sektora publicznego w Polsce - dylematy jakości, mierników i metod oceny
Functioning of the Public Sector in Poland - Dilemmas of the Quality, Measures and Methods of Estimation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 397-412, tab.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Sektor publiczny
Public sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sektor publiczny odgrywa strategiczną rolę w funkcjonowaniu każdego państwa. Charakter świadczonych usług publicznych i społecznych przezeń sprawia, iż zasadne jest stałe dokonywanie ich oceny, aby sprawować kontrolę nad osiąganym poziomem jakości oraz racjonalnością wydatkowania publicznych pieniędzy. Dorobek ekonomiki sektora publicznego w zakresie wygenerowania mierników i metod oceny jakości oferowanych i realizowanych usług dla społeczności lokalnych jest znaczący, jednak ich praktyczne wykorzystanie jest jeszcze małe.(abstrakt oryginalny)

Public sector plays a key role in the activity of every state. The provision of public services and their features determine the evaluation of public sector performance in order to control the quality and effectiveness of public expenditures. There are many tools and methods reflecting public sector standing and quality of public services, however most of them are not commonly used.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A.Szewczuk, M.Zioło: Zarys ekonomiki sektora publicznego. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2008.
 2. Regulowana gospodarka rynkowa. red. U.Kalina-Prasznic, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 3. Samorząd lokalny. Od teorii do badań empirycznych. red. J.Kleer. CeDeWu, Warszawa 2009.
 4. M. Bugdol: Zarządzanie jakością w administracji samorządowej. Uniwersytet Opolski, Studia i Monografie nr 306, Opole 2001., s. 77.
 5. T. Kudłacz: Powiatowy system informacji gospodarczej (główne problemy tworzenia systemu wskaźników szczegółowych). "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 3, s. 26.
 6. Transformacja gospodarcza a sektor publiczny. red. G. Szczodrowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 7. S. Wysoki: Jak poprawić jakość działania administracji publicznej. Służba Cywilna 2001, nr 2, s. 42.
 8. B. Kożuch: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Wyd. PLACET. Warszawa 2004.
 9. S. Owsiak: O nowatorskie podejście do sektora publicznego. [w:] Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. T. 1. Finanse publiczne. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 10. Samorząd lokalny - dobro publiczne. red. J.Kleer. CeDeWu. Warszawa, 2008.
 11. R.Muller, P.Rupper: Process reengineering. Wyd. ASTRUM, Wrocław 2000.
 12. Współczesna ekonomika usług. Red. S.Flejterski, A.Panasiuk, J.Perenc, G.Rosa. PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu