BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warczewska Beata (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Mastalska-Cetera Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Zrównoważony rozwój turystyki na obszarach chronionych
The Sustainable Development of Tourism on Protected Areas
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 679-690, tab.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Turystyka zrównoważona, Rozwój turystyki, Obszary chronione
Sustainable tourism, Tourism development, Protected area
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turystyka1 jest ważnym działem gospodarki światowej. Społeczne i ekonomiczne skutki rozwoju turystyki odgrywały coraz większą rolę wraz z jej upowszechnieniem w wieku XX. Obecnie w zarządzaniu rozwojem turystyki coraz bardziej respektuje się uwarunkowania środowiska przyrodniczego. Na potrzeby turystyki zagospodarowuje się zwłaszcza obszary mające najwyższe walory środowiska przyrodniczego, ekosystemy tych obszarów są szczególnie wrażliwe na ludzką ingerencję. Także wzrost skali masowości turystyki powoduje jej negatywny wpływ na obszary przyrodnicze. Organizatorzy i użytkownicy turystyki korzystają z dóbr przyrody, którymi są: lasy, pola, łąki, jeziora, rzeki, morza, nie uwzględniając tego, że nadmierna eksploatacja prowadzi do obniżenia jakości tych dóbr2. Dlatego coraz częściej wysuwane są postulaty rozwoju turystyki zrównoważonej, której podstawą jest poszanowanie wartości przyrodniczych. Koncepcja ta jest składową rozwoju zrównoważonego, stanowiącego podstawę paradygmatu rozwoju Polski.(fragment tekstu)

The development of tourism must aim at the sustainable tourism, which takes into account the natural and cultural values and gives basis for the economic development of the tourist regions. For the tourism needs particularly good are areas with the most natural environment advantage, among them many are law protected. Ecosystems of these areas are especially sensitive for the human interference. On the nature protected areas one should develop ecotourism, it means, a tourism that only in slight degree influences the natural environment and preserved plant and animal species. Therefore one should work out and implement a program which uses the protected areas for the tourism, with the participation of nature historians, ecologists, local society and the tourism promotors. The main goal of the program should be such a forming of the tourism on the protected areas, which makes possible preserving and protection of the nature and also respects the culture and contributes to the increasing of the incomes of the local population.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Zaręba, Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
  2. A.T. Kowalewski, Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne bariery rozwoju zrównoważonego, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2006
  3. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005,
  4. A. Dudek, A. Kowalczyk, Turystyka na obszarach chronionych - szanse i zagrożenia, Prace i Studia Geograficzne, tom 32 Warszawa 2003
  5. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
  6. B. Warczewska, B. Mastalska-Cetera, Wybrane problemy ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym gmin, w: Problemy wdrażania europejskiej sieci Natura 2000 w Sudetach, wyd. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Jelenia Góra 2008
  7. J. Ruszkowski, T. Studnicki, Wpływ funkcji turystyczno-wypoczynkowych na degradację środowiska człowieka, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach 1988
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu