BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rapacz Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Usługi spa i wellness elementem kształtującym atrakcyjność oferty i wizerunek obiektów hotelarskich w kotlinie jeleniogórskiej
Spa and Wellness Services as the Elements of Creating the Attractiveness of the Offer and the Hotel's Image in the Jelenia Góra Valley
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 341-352, tab.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Usługi turystyczne, Turystyczne atrakcje
Hotel industry, Tourism services, Tourist attraction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Usługi spa i wellness stają się coraz częściej elementem szerszej oferty obiektów hotelarskich. Zdarza się, że dochody z ich świadczenia przewyższają dochody z usług gastronomicznych oferowanych przez te obiekty. Usługi te są nie tylko atrakcją, lecz również elementem wizerunku obiektu hotelarskiego i ważnym źródłem dochodów. Badanie przeprowadzone w trzech hotelach działających w Kotlinie Jeleniogórskiej i wiodących w segmencie usług spa i wellness w tym regionie potwierdzają hipotezę sformułowaną w następujący sposób: wprowadzanie do oferty hoteli usług spa i wellness jest sposobem na wzrost ich konkurencyjności, wzmocnienie wizerunku i poprawę podstawowych wskaźników ekonomicznych. Podejmowane w tym zakresie działania powinny cechować się profesjonalizmem, innowacyjnością i zmierzać do zdobywania certyfikatów potwierdzających jakość usług spa i wellness.(abstrakt oryginalny)

Spa and wellness services are becoming, more and more frequently, the component of an extended offer presented by hotels. It happens that the income gained from such services is higher than the one earned by hotel restaurants. Such services are not only attractive, but also constitute an element of hotel's image and an important source of its income. The study conducted in three hotels functioning in Jelenia Góra valley, recognized as the leading ones in spa and wellness sector in the region, does confirm the following thesis: extending hotels' offer by spa and wellness services is the way to increase their competitiveness, strengthen their image and improve basic economic indicators. The due activities taken up in this domain should be professional and innovative, as well as aim at obtaining certificates confirming the quality of spa and wellness services.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Pawełczyńska, Styl życia w epoce przemian - determinanty i układy odniesienia, [w:] Styl życia. Koncepcje i propozycje, A. Siciński (red.), PWN, Warszawa 1976, s. 148.
  2. R. Winiarski, Wstęp do teorii rekreacji, Wydawnictwo AWF, Kraków 1989.
  3. M. Dawidowska, SPA to cud, "Polityka, Biznes, Fakty", 2006 nr 4, s. 108.
  4. Turystyka, W. Kurek (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  5. Strategia rozwoju turystyki w mieście Jelenia Góra i powiecie jeleniogórskim, A. Rapacz (red.), Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu